h

Moet de spoedeisende hulp in Goes en Terneuzen blijven?

10 januari 2024

Moet de spoedeisende hulp in Goes en Terneuzen blijven?

Foto: SP

Jimmy Dijk van de Socialistische Partij heeft vragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht van Omroep Zeeland: "Moet de spoedeisende hulp in Goes en Terneuzen blijven? Ministerie haalt meningen op"

Hieronder de gestelde vragen:
1. Wat is de insteek van de geplande bijeenkomst in Goes over de acute zorg in Zeeland?
2. Worden er op meer plekken in het land dit soort bijeenkomsten georganiseerd? Zo ja, op welke plaatsen en op basis waarvan zijn deze plaatsen gekozen?
3. Op welke manier bent u van plan de punten die mensen bij deze bijeenkomst(en) naar voren brengen mee te nemen bij de besluitvorming over de toekomst van de acute zorg?
4. Wat bent u van plan te doen, als mensen vooral aangeven dat zij niet willen dat de spoedeisende hulp (SEH) in hun regio verdwijnt?
5. Zijn er plannen om de SEH in Goes en/of Terneuzen te sluiten of af te bouwen of wordt daarover nagedacht?
6. Hoe staat het met de plannen rondom de hervorming van de 45-minutennorm? Heeft deze bijeenkomst hiermee te maken? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot het feit dat de ontwikkelingen rondom de 45-minutennorm controversieel verklaard zijn?

Volgens het artikel mag iedereen meepraten tijdens een bijeenkomst in het ADRZ in Goes op 17 januari vanaf 18.00 uur. Wie zich wil opgeven voor de bijeenkomst in het Adrz kan zich tot en met 15 januari aanmelden via deze website

De zorgwethouder van de gemeente Goes vindt het een goede zaak dat ook burgers mee mogen praten over de plannen van het ministerie. Hij vindt het een goed idee dat er geluisterd wordt naar de inwoners

De SEH-arts en manager van het ADRZ is sceptisch of er inderdaad geluisterd gaat worden of dat het doel van het ministerie eigenlijk al vaststaat.

Reactie toevoegen

U bent hier