h

Regionale Mobiliteitsstrategie, Zo kan het ook

5 april 2024

Regionale Mobiliteitsstrategie, Zo kan het ook

Foto: eigen foto

Zo kan het ook. Dat is de ondertitel van het rapport dat de Socialistische Partij Zeeland heeft geschreven om een bijdrage te leveren aan de discussie die vandaag in de commissie Economie is gevoerd. Gedeputeerde Staten stelden ons opnieuw een aantal belangrijke vragen om kaders te stellen voor de toekomst van het openbaar vervoer in Zeeland.

Publiek vervoer?

De eerste vraag die de gedeputeerde ons stelt is: wilt u opnieuw bevestigen dat de regionale Mobiliteitsstrategie het kader is voor de uitvoering van het Publiek Vervoer. De gedeputeerde noemt het al niet eens meer Openbaar Vervoer. De SP zei in december 2021 nee en zegt vandaag opnieuw nee. Volgens de SP zitten we hiermee op de verkeerde weg.

Meer dan 50 persberichten (en hiermee is er echt een selectie gemaakt) staan er in het nieuwe SP rapport over wat er allemaal niet goed ging sinds het vorige SP rapport en sinds het vaststellen van de regionale mobiliteitsstrategie.

Toen geen enkele vervoerder had ingeschreven op de concessie zei Ger van Unen van de SP-fractie tegen Gedeputeerde Staten: “College, gedeputeerde, hier liggen nieuwe kansen! We kunnen het Openbaar Vervoer in Zeeland echt beter maken”. Helaas, vandaag hebben we gesproken over hetzelfde plan, dat hooguit hier en daar een klein beetje is bijgeschaafd.

Er zijn een aantal geschrapte buslijnen die toch behouden worden, daar is de SP blij mee. Blij dat de kaalslag net iets minder rigoureus uitvalt. Er wordt een klein beetje meer geld uitgetrokken (2 miljoen) voor het Openbaar Vervoer in onze provincie, de SP is hier blij mee, wat de SP betreft mag het ook nog meer zijn.

Ger van Unen: "Waar de SP helemaal niet blij mee is, Gedeputeerde Staten houdt vast aan het weghalen van de haltes uit de dorpen, Gedeputeerde blijft vasthouden aan de Flextaxi. De grootste teleurstelling is voor de SP dat Gedeputeerde Staten niet eens wil onderzoeken wat het betekent om zelf de touwtjes in handen te nemen door het oprichten van een Zeeuws Provinciaal Openbaar Vervoerbedrijf." Bij de problemen die zich de afgelopen periode hebben voorgedaan - zoals zieke chauffeurs door onder meer de hoge werkdruk, zoals het schrappen van buslijnen, zoals stakingen, zoals chauffeurs die ander werk zochten en vonden – zeiden we tegen elkaar: “Als we zelf aan de knoppen zaten, konden we het beter regelen”.

Vandaar de vragen van de SP:

  • Geeft u toe dat de Staten en de gemeenten alleen de visie en niet de voorwaarden voor de aanbesteding hebben vastgesteld?
  • Geeft u toe dat samen met het vaststellen van de regionale mobiliteitsstrategie er een motie is aangenomen die u opriep om in ieder geval lijnen 10, 19, 23, 27, 31, 53 en 56 te behouden? En dat u dus die wens van de Staten naast zich neer heeft gelegd?
  • Welke garantie hebben de Staten nu dat u wel doet wat de Staten willen? Wat als we nu moties indienen om de scherpe randjes van het plan af te halen? Legt u die wensen dan weer naast u neer?
  • Waarom onderzoekt u niet wat de kansen zijn voor een eigen OV-bedrijf voor de provincie Zeeland kan betekenen? Want die kansen zijn nu groter dan ooit!
  • Waarom kiest u ervoor om de nieuwe concessie langer te laten duren. Stel dat we de een jaar langer nodig hebben om  een eigen OV-bedrijf te realiseren, hoe erg zou dat zijn? Deze concessie-termijn houdt in dat elke provincie in Nederland al kan profiteren van de nieuwe wet om een eigen Provinciaal OV-bedrijf te beginnen tegen de tijd dat Zeeland dit als laatste provincie kan gaan doen.
  • Waarom blijft u vasthouden aan het verdwijnen van de haltes uit de dorpen terwijl dorpsraden, inwoners en reizigers ons hebben gevraagd dit niet te doen?
  • Waarom houdt u vast aan de flextaxi terwijl uit het rapport waar u zelf opdracht voor heeft gegeven blijkt dat een flink aantal reizigers zullen afhaken? Laten we even in het midden of de 75% minder klopt.
  • Wat vind u van het idee van de SP om te streven naar meer passagiers in plaats van minder om zo ook aanspraak te kunnen maken op andere financieringsmogelijkheden?
  • Wat vind u ervan dat de SP zegt dat het openbaar vervoer in Zeeland te duur is om meer passagiers te kunnen trekken? Wat vind u ervan dat de SP zegt dat 2 miljoen extra niet genoeg is voor een beter openbaar vervoer in Zeeland?
  • Tot slot nog even aandacht voor de Bredabus of hoe deze in de toekomst dan ook mag heten, waarom kiest u ervoor om deze niet meer in de buurt van Antwerpen te laten stoppen? Het is de enige openbaar vervoersverbinding van de regio met de grote stad in de buurt. Wij doen er in ons rapport een concreet voorstel voor.

Reactie toevoegen

U bent hier