h

SP stelt vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland over Argos uitzending "Dorp onder het stof”

28 april 2024

SP stelt vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland over Argos uitzending "Dorp onder het stof”

Foto: Leo

De Socialistische Partij (SP) heeft vragen ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland naar aanleiding van de recente uitzending van Argos getiteld "Dorp onder het stof". De uitzending belichtte de zorgen van inwoners van Sluiskil over de impact van industriële bedrijven op hun gezondheid, met bijzondere aandacht voor het bedrijf Heros, dat bodemas verwerkt. Bodemas is het materiaal dat overblijft na verbranding van afval in een afvalenergiecentrale. Dit wordt in de open lucht opgeslagen op het terrein van Heros verspreid over 55 hectare (ca. 100 voetbalvelden)

De SP-fractie is diep bezorgd over de mogelijke gezondheidsrisico's waaraan inwoners worden blootgesteld door de aanwezigheid van deze industriële activiteiten. De vraag is of het College deze zorgen deelt en welke maatregelen het College van plan is te nemen om de bezorgdheid van de bewoners weg te nemen.

Ook vraagt de SP aan het College of het klopt dat dit bodemas niet meer in
de open lucht opgeslagen mag worden sinds de nieuwe omgevngswet per 1 januari van kracht is geworden. De SP is met name benieuwd naar de status van de vergunningverleningen sinds de ingang van deze nieuwe omgevingswet, welke gevolgen dit heeft voor bedrijven in Zeeland, om
hoeveel bedrijven het dan gaat en of het college in gesprek is met betrokken bedrijven.

De SP dringt aan op een grondige en spoedige beantwoording van deze vragen door Gedeputeerde Staten. De partij zal de situatie nauwlettend volgen en blijft zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Zeeland.

Reactie toevoegen

U bent hier