h

Alleen SP kritisch op de nieuwe plannen voor het Openbaar Vervoer in Zeeland

10 mei 2024

Alleen SP kritisch op de nieuwe plannen voor het Openbaar Vervoer in Zeeland

Foto: SP

De Socialistische Partij is als enige partij kritisch over de Regionale Mobiliteitsstrategie. Bijna alle partijen hadden in hun verkiezingsprogramma staan dat ze de leefbaarheid van het platteland belangrijk vinden. Wat dan steekt is dat deze partijen bijna allemaal tegen onze motie, om ook in de toekomst bushaltes binnen de dorpskernen zoveel mogelijk te behouden, hebben gestemd. Je zou denken dat juist die partijen voor deze motie moesten stemmen. Helaas, BBB, CDA, ChristenUnie, JA21, Partij voor de Dieren en SGP stemden tegen, Forum voor Democratie was niet eens aanwezig. Uiteindelijk hebben alle partijen, behalve de SP, ingestemd met de nieuwe Regionale Mobiliteitsstrategie.

SP Statenlid Ger van Unen: “Openbaar Vervoer in Zeeland is niet goed en moet en kan veel beter. Tijdens de huidige concessie is het openbaar vervoer onbetrouwbaar geworden, bussen kwamen niet opdagen, passagiers werden niet geïnformeerd, lijnen werden geschrapt, chauffeurs werden ziek, er waren stakingen. En we hadden maar heel weinig middelen om bij te sturen want we zaten niet aan de knoppen. Dit heeft veel passagiers gekost en dat vindt de Socialistische Partij heel jammer. Het nieuwe plan gaat nog meer passagiers kosten en uiteindelijk blijven alleen die mensen over die geen alternatief hebben”.

Hoe is het allemaal gelopen?

Bij de behandeling van het Regionale Mobiliteitsplan in 2021 was er weinig kritiek van de andere partijen. Destijds waren er een aantal moties, over het temperen van de duurzaamheidseisen, over de betaalbaarheid, over beroepschauffeurs, allemaal werden ze verworpen, behalve de motie over de Bredabus en een motie om meerdere lijnen te behouden (10, 19, 23, 27, 31, 53 en 56). Het college koos ervoor om de wens van een meerderheid van de Staten om de diverse lijnen toch in stand te houden naast zich neer te leggen.

Tussen de concessie van destijds en de nieuwe Regionale Mobiliteitsstrategie van nu zijn veel dingen gebeurd. Geen enkele vervoerder schreef in op de concessie. Buschauffeurs staakten vanwege salaris/waardering en vanwege de te hoge werkdruk, Reizigers kregen door wat dit plan voor hen betekenden en kwamen inspreken, er kwam een vernietigend rapport met betrekking tot de flextaxi’s, buschauffeurs kwamen naar aanleiding van dit rapport inspreken en niet te vergeten de vele storingen die de treinverbinding in Zeeland teisteren. Maar natuurlijk daar gaan wij allemaal niet over. Want wij zitten niet aan het stuur en wij zitten niet aan de knoppen.

Het Mobiliteitsplan van 2024

Geen inschrijvers op de concessie, dus moest het plan aangepast worden. Het college sprak met de vervoersbedrijven en kwam met een nieuw plan. Nouja, het oude plan werd op een paar punten aangepast, meer geld voor de vervoersbedrijven, een paar lijnen werden toegevoegd en de duurzaamheidseisen werden naar beneden bijgesteld, de termijn van de concessie wordt 12! Jaar, een nieuw plan is geboren. Volgens de meeste partijen is dit plan ineens veel beter ???

Maar wat wil de SP eigenlijk wel?

Na lopen en fietsen is Openbaar Vervoer nog steeds de meest duurzame manier van vervoeren, zelfs zonder zero-emissie bussen. Daarom wil de SP juist meer passagiers in de bussen krijgen. En dat kost geld. We geven zonder morren 63 miljoen uit voor 1 stuk weg op de zanddijk, maar 2 miljoen extra per jaar voor OV is teveel. Volgens de SP is de hoeveelheid geld dat je over hebt voor openbaar vervoer een kwestie van politieke keuzes.

Dan is er de kwestie van de zogenaamde “gestrekte lijnen”, mooie woorden voor haltes die uit de dorpen verdwijnen. Ook dit gaat reizigers kosten. IJzendijke en wat reizigers vinden van de proef in Burg Haamstede zijn duidelijke voorbeelden hiervan.

Wij willen provinciale staten die aan de knoppen zitten. En niet een knop waar je maar een heel klein beetje aan kan draaien, wij willen echt kunnen ingrijpen als er ergens problemen zijn. Dat kan alleen met een eigen Provinciaal OV bedrijf. Het college en de meerderheid van provinciale staten stellen hun vertrouwen in commerciële busondernemingen, staatsbedrijven van andere landen, die ons vertellen wat we doen moeten en de belangen van hun aandeelhouders dienen.

De SP is blij met voorstel voor de Bredabus nu de Roosendaalbus. Was het eerst nog een optie nu is het definitief. Hulst blijft ontsloten richting de rest van Nederland. De studenten zijn sneller in Breda en de reizigers kunnen ook sneller naar andere richtingen Nederland in. Graag willen we nog wel een reactie over die halte in Antwerpen die we hebben voorgesteld.

De SP is blij met de lijnen die alsnog behouden blijven en is teleurgesteld dat lijn 10 verdwijnt voor de mensen in de buurt van Kloosterzande. Het eiland Tholen lijkt, op een scholierenlijn na, wel helemaal verlaten van openbaar vervoer.

Aan het stuur van de bussen, zien wij graag beroepsbuschauffeurs, die Nederlands spreken, ons ingewikkelde systeem kunnen uitleggen, die regelmatig bijgeschoold worden, niet voortdurend onder tijdsdruk staan, zich niet schamen voor de tarieven die ze soms moeten rekenen, en trots zijn op hun werk.

Provinciale Staten die aan de knoppen zit, knoppen die we alle kanten op kunnen draaien als er problemen zijn, knoppen die ervoor kunnen zorgen dat we weer passagiers in onze bussen krijgen, knoppen die er voor kunnen zorgen dat wij met z’n allen weer trots worden op het openbaar vervoer in Zeeland.

Moties

Om een en ander kracht bij te zetten heeft de SP 2 moties ingediend, de eerste motie die oproept om ook in de toekomst bushaltes binnen de dorpskernen zoveel mogelijk te behouden. Iedere partij die in zijn verkiezingsprogramma had staan dat ze leefbaarheid van het platteland belangrijk vinden kon volgens de SP toch niet anders dan voor deze motie stemmen.

En een tweede motie om onmiddellijk te starten met een grondig onderzoek naar de haalbaarheid en implicaties van het in eigen beheer uitvoeren van het openbaar busvervoer in de provincie Zeeland. Om voorbereid te zijn als er in februari 2025 opnieuw geen enkel bedrijf heeft ingeschreven op de concessie. Het is belangrijk om tijdig voorbereid te zijn op het in eigen beheer uitvoeren van het openbaar busvervoer en niet nog te moeten beginnen met dit onderzoek wanneer blijkt dat wederom geen enkele vervoerder ingeschreven heeft op deze nieuwe concessie, aangezien het in januari 2025 waarschijnlijk wettelijk mogelijk wordt om een Provinciaal Vervoersbedrijf op te richten.

Reactie toevoegen

U bent hier