h

SP en PvZ vragen nogmaals om een bevolkingsonderzoek

15 mei 2024

SP en PvZ vragen nogmaals om een bevolkingsonderzoek

Foto: Bevolkingsonderzoek Nederland / Bevolkingsonderzoek Nederland

De Socialistische Partij en de Partij voor Zeeland hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten naar aanleiding van een rapport van de gezondheidsraad. Uit dit rapport blijkt dat de overheid onvoldoende zicht heeft op de hoeveelheid chemische stoffen waar mensen aan bloot worden gesteld. In het landelijk onderzoek van het RIVM met betrekking tot PFAS ziet het er zelfs naar uit dat er helemaal geen bloedonderzoek gehouden gaat worden onder bewoners van Zeeland. De uitdrukkelijke wens van zowel de SP als de PvZ blijft dat er een bevolkingsonderzoek komt onder met name de inwoners die rond de Westerschelde wonen.

Voor de SP en PvZ is dit rapport reden om nogmaals aan te dringen op een bevolkingsonderzoek onder onze bewoners naar onder andere de PFAS-waarden in het bloed, met name van inwoners die rond de Westerschelde wonen. SP en PvZ dringen er bij het college op aan om een brief te schrijven naar de gezondheidsraad om hun steun te vragen richting het ministerie, het RIVM en de GGD, zodat het bloed van mensen die in dit gebied wonen eindelijk eens kan worden onderzocht.

De Gezondheidsraad pleit voor een betere monitoring van de blootstelling aan chemische stoffen. Momenteel ontbreekt het de overheid aan voldoende gegevens om het beleid te controleren en verbeteren. De raad adviseert daarom om een blijvend meetprogramma op te zetten, waarbij biomonitoring wordt gebruikt om de daadwerkelijke blootstelling van mensen aan schadelijke stoffen vast te stellen. In Nederland wordt dit momenteel alleen incidenteel gedaan, maar in Vlaanderen en Duitsland bestaan al langere tijd biomonitoringsprogramma's. De Gezondheidsraad benadrukt dat het advies losstaat van recente ophef over PFAS, maar erkent dat zorgen over deze stoffen in verschillende regio's spelen. Verschillende organisaties, waaronder vakbonden, hebben zelfs de staat aansprakelijk gesteld voor de verontreiniging en gezondheidsschade door PFAS.

Reactie toevoegen

U bent hier