h

De SP in de Tweede Kamer ook bezorgd over Heros in Sluiskil

18 juni 2024

De SP in de Tweede Kamer ook bezorgd over Heros in Sluiskil

Foto: Anja Aarnoudse

Heros in Sluiskil (Zeeuws-Vlaanderen) is een afvalverwerker die onder andere bodemas met concentraties van lood en ijzer verwerkt. Nu ligt de bodemas onbedekt op het terrein en word de stof natgehouden. Toch bestaat de kans dat stof over het kanaal richting het dorp Sluiskil kan waaien. Volgens nieuwe regelgeving zouden stoffen zoals bodemas onder een overkapping opgeslagen moeten worden. Maar volgens de provincie Zeeland zou dat niet nodig zijn.

Reden voor Bart van Kent om vragen aan de Minister te stellen. Zo wil de SP onder meer weten of het nathouden van de bodemas voldoende is om verstuiving te voorkomen, of er op het moment wordt gecontroleerd hoeveel bodemas neerslaat in Sluiskil en of dat stof daadwerkelijk van Heros afkomstig is. Van Kent wil ook graag weten hoeveel klachten over het bedrijf zijn ingediend bij de Regionale Uitvoeringsdienst RUD, milieuhandhaving) en lokale autoriteiten over de overlast van stof in Sluiskil en op welke manier de gezondheid van de inwoners in de gaten wordt gehouden.

Het programma Argos maakte een aflevering over de overlast en daarin werd gesteld dat de RUD de controles bij Heros van te voren aankondigt. Van Kent wil graag weten of die bewering klopt. Ook is hij benieuwd hoeveel extra menskracht omgevingsdiensten in het hele land nodig hebben om goed toezicht te kunnen houden en te handhaven op de
nieuwe regelgeving rondom stuifgevoelige stoffen, zoals bodemassen.

Reactie toevoegen

U bent hier