h

SP: meer binnenvaart, minder vrachtwagens

10 juni 2024

SP: meer binnenvaart, minder vrachtwagens

Foto: Anja Aarnoudse

Motie SP unaniem aangenomen

De komende jaren moet er volgens het provinciebestuur extra geld worden uitgetrokken voor de aanleg en onderhoud van wegen. Er rijden nu al veel vrachtwagens door de provincie en de verwachting is dat het vrachtverkeer de komende jaren nog sterk zal toenemen. Zeker na het tolvrij worden voor vrachtwagens van de Westerscheldetunnel. 

Zeeland is ook de provincie met veel waterwegen waarover steden als Gent en Antwerpen en landen als Frankrijk en Duitsland goed te bereiken zijn met binnenvaartschepen. Een klein binnenvaartschip kan 32 containers vervoeren en op een groot schip passen wel 500 containers. Dat is vergelijkbaar met 250 vrachtwagens. Vrachtwagens die dan niet meer door Zeeland hoeven te rijden.

De SP heeft in de provincie een motie ingediend waarin het provinciebestuur wordt gevraagd om te kijken hoe de binnenvaart in Zeeland een alternatief kan vormen voor het wegtransport. Dit voorstel is door alle partijen aangenomen. Aan het einde van het jaar worden de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt. 

Reactie toevoegen

U bent hier