h

Provincie: 'Risico's bij gebruik MOX voldoende afgedekt.'

26 april 2011

Provincie: 'Risico's bij gebruik MOX voldoende afgedekt.'

Het college van Gedeputeerde Staten maken zich geen zorgen over de toevoeging van MOX en c-ERU in de kerncentrale van Borssele. Dat valt op te maken uit de antwoorden op schriftelijke vragen van de SP.

Het college beroept zich op onderzoeken van het ministerie van EL&I en uitspraken van minister Verhagen, een groot voorstander van kernenergie. Daaruit zou blijken dat de 'risico's voldoen aan de daaraan te stellen criteria'.

SP fractievoorzitter Ger van Unen benadrukt dat er wel degelijk vele nadelen zijn. 'De stralingsbelasting van werknemers, de lozingen van het giftige tritium, en het gevaar van proliferatie nemen allemaal toe.'

 

'Splijtstofstaven die MOX bevatten blijven langer radio-actief door de hogere opgeslagen energie en het risico op een kernsmelting is bij het gebruik van MOX hoger. Daarbij slijt het reactorvat sneller door het harde neutronenspectrum van MOX en kunnen de splijtstofelementen sneller vervormen. Daarnaast zal er veel vaker dan nu radio-actief materiaal vervoerd worden, waar ook risico's aan verbonden zijn.'

'In onze vragen hebben we ook aandacht gevraagd voor de Borssele Benchmark Commissie, deze commissie moet ervoor zorgen dat de kerncentrale tot de veiligste 25% van de wereld hoort. Je zou dus verwachten dat de commissie is gevraagd wat zij van deze brandstof toevoeging vinden, maar vreemd genoeg is dat niet gebeurd.' aldus Van Unen. 'De Provincie zegt zelfs dat de toetsing van de Kernfysische Dienst en het ministerie voldoende is en wil niet pleiten voor een oordeel van de benchmark commissie.'

 

Vraagtekens bij MOX als brandstof voor kerncentrale Borssele
Antwoord schriftelijke vragen Brandstofdiversicatie kerncentrale Borssele (.pdf 58KB)

 

U bent hier