h

Provincie: 'Kerncentrale is veilig, maar t kan wel beter'

4 oktober 2011

Provincie: 'Kerncentrale is veilig, maar t kan wel beter'

Ondanks een lijst van 15 'verbeterpunten' twijfelt het college van Gedeputeerde Staten niet aan de veiligheid van de kerncentrale Borssele. De schriftelijke vragen die de SP op 25 juli heeft gesteld zijn in overleg met het Ministerie van EL&I en de Kernfysische Dienst beantwoord.

Alhoewel de instanties erkennen dat de veiligheid niet optimaal is (want dan zouden er ook geen verbeterpunten zijn) vinden zij wel dat de kerncentrale Borssele aan alle eisen voldoet die in de vergunning voor kerncentrales geëist worden.

'Een vreemd antwoord,' vindt SP Statenlid Roland van Tilborg. 'Je mag verwachten van een kerncentrale dat die altijd voldoet aan de meest strenge verplichtingen en verwachtingen. Het is geen koekjesfabriek.'

'Als er twijfels zijn of de noodpompen voor de koeling wel werken bij een overstroming, dan moet je jezelf wel serieus achter de oren krabben. Ook de noodstroomvoorziening is volgens EPZ een mogelijk risico, terwijl de kernramp in Japan ons er opnieuw op gewezen heeft dat zodra de noodstroom uitvalt er binnen 24 uur een kernsmelting plaatsvindt.'

 

Toch blijven de Nederlandse instanties en het provinciebestuur beweren dat de noodsystemen volledig volgens de vergunning werken. 'Er zit blijkbaar een verschil tussen wat veilig is en wat er in de vergunning staat. Zodra je alle puntjes in de vergunning hebt afgevinkt, heb je dan meteen de meest veilige kerncentrale in de wereld? Ik durf dat te betwijfelen.' zegt Van Tilborg.

'Dus waarom zou je dan genoegen nemen met een afvink-lijstje van de Kernfysische Dienst als je weet dat de kerncentrale nog niet optimaal beveiligd is ? Wanneer de Provincie zelf zegt dat "de veiligheid van de Zeeuwse inwoners onverkort op de eerste plaats staat", dan neem je toch geen genoegen met een derde plaats?'

 

Antwoord op vragen veiligheid kerncentrale Borssele ( 55 KB .pdf )
'Onveilige kerncentrale moet voorlopig dicht'

 

U bent hier