h

SP: door de gaten van de Zeeuwse Kustvisie slipt nog van alles heen

12 februari 2017

SP: door de gaten van de Zeeuwse Kustvisie slipt nog van alles heen

Foto: SP

Zijn we gered met de Zeeuwse Kustvisie? De SP is er niet gerust op. Tijdens de behandeling van de concept-Kustvisie in de Zeeuwse Staten waarschuwde SP-statenlid Sylvia Tuinder dat er nog van alles door de Kustvisie heen slipt. ,,Dat zien we bijvoorbeeld langs de kust van Zeeuws Vlaanderen (Cadzand), Noord-Beveland en Walcheren. Juist de aantrekkelijkste plekken worden bebouwd met privé-vakantiecomplexen.” De SP verzet zich daartegen.

De SP was mede-indiener van drie moties, allemaal bedoeld om de kust beter te beschermen tegen ongebreidelde bouw, en diende daarnaast zelf ook nog drie moties in. Maar geen van die moties haalde een meerderheid. De SP vreest dan ook dat de Kustvisie niet meteen een einde zal maken aan bouwplannen die de kust bedreigen. 

Voor een compleet beeld: lees de bijdrage van Sylvia Tuinder aan het debat, die aan het eind van dit artikel als bijlage is toegevoegd.

Wat betreft de moties, samen met D66, GL en 50+ was de SP mede-indiener van drie moties. De eerste was er op gericht om de afgekeurde bouwplannen van De Zeeuwse Lagune bij de Veerse Dam geen herkansing te geven, ook niet in enigszins afgeslankte vorm. Daar kwam van de andere partijen geen steun voor.

De tweede motie betrof het schrappen van het bouwplan Brouwerseiland, nu de minister voorlopig de totstandkoming blokkeert van het benodigde bestemmingsplan. Behalve van de vier mede-indieners kreeg dit alleen steund van de PvdA.

De derde motie drong er op aan de Kustvisie sneller juridische geldingskracht te geven en tot die tijd een zogenaamd ‘voorbereidingsbesluit’ te nemen dat ongewenste ontwikkelingen blokkeert. Daar liet de PvdA het afweten. Behalve van de vier indienders, kwam ook van de overige partijen geen steun.

Wat betreft de drie moties van de SP zelf, de eerste bepleitte grotere inspanningen om de kust in het vakantieseizoen beter bereikbaar te maken per openbaar vervoer. Die werd verworpen door een meerderheid van PvdA, PVV, VDA, VVD, SGP en CU. Maar er was ook nog wel instemming, niet alleen van GL, D66 en 50+, ook van Partij voor Zeeland en Zeeland Lokaal.

De tweede motie behelsde een voortstel om nu ook een visie vast te leggen op bouw bij de Delta-dammen en de Delta-wateren landinwaarts. Dat kreeg alleeen steun van GL en 50+. Datzelfde gold voor het SP-voorstel om ‘innoverende’ recreatiebedrijven niet ongebreideld beslag te laten leggen op het landschap, maar uitbreiding te binden aan een maximum van 30 procent.

Aan het eind van het liedje resteerde nog één motie, aandringend op meer ‘burgerparticipatie’, afkomstig van de PVDA. Daar kon niemand zich een buil aan vallen, dus stemde iedereen voor. Ook de SP die er altijd al op heeft aangedrongen, niet alleen om naar de burgers te luisteren, maar er ook naar te handelen. Zie daarvoor het SP-rapport De Kust is van Iedereen, waarvoor de SP in drie jaren tijd een representatieve groep van 700 Zeeuwen raadpleegde. Die zeggen vrijwel allemaal: niet nog meer recreatiecomplexen op de mooiste plekken langs de Zeeuwse kust.

U bent hier