h

SP vraagt GS steun aan Brouwerseiland in te trekken

24 april 2017

SP vraagt GS steun aan Brouwerseiland in te trekken

Foto: SP

Het provinciebestuur moet de steun aan het omstreden recreatieplan Brouwerseiland intrekken, nu blijkt dat die is gebaseerd op veel te rooskleurige cijfers. Dat vindt de Statenfractie van de SP. In een reeks schriftelijke vragen aan het dagelijks provinciebestuur wijst SP-Statenlid Sylvia Tuinder op een rapport van Twynstra en Gudde. Daarin staat dat de bouw van vakantiehuizen en jachthavens in het Grevelingenmeer lang niet zo veel geld en werk oplevert als de projectontwikkelaar heeft doen voorkomen.

Het provinciebestuur ging er van uit dat het project 515 banen zou opleveren. Volgens Twynstra en Gudde zijn dat er niet meer dan 80. Ook nam het provinciebestuur aan dat de verblijfsrecreanten bijna 38 miljoen euro zouden uitgeven. Blijkens het rapport gaat het om aanzienlijk minder geld, namelijk 24 miljoen euro.

Ook wijst Twynstra en Gudde op het risico van toenemende concurrentie voor bestaande recreatiewoningen en jachthavens. Dat kan er toe leiden dat de cijfers nog verder naar beneden moeten worden bijgesteld. Wordt de schade aan milieu en landschap meegerekend, dan zou de opbrengst wel eens negatief kunnen zijn, brachten milieu-organisaties eerder al naar voren.

SP-statenlid Tuinder vraagt het dagelijks provinciebestuur niet alleen om een oordeel over het rapport van Twynstra en Gudde, ze wil ook weten in hoeverre Brouwerseiland de verbetering bemoeilijkt van de waterkwaliteit in Grevelingenmeer en Volkerak. Die waterkwaliteit is gebaat bij de bouw van een spuisluis. ,,Klopt het dat Brouwereiland dan letterlijk in de weg ligt”, wil ze van G.S. weten.

Klik hieronder op de bijlage om de schriftelijke vragen te lezen die SP-Statenlid Sylvia Tuinder vandaag heeft gesteld.

U bent hier