h

SP: provinciebestuur is blind voor tegenvallende cijfers Brouwerseiland

8 juni 2017

SP: provinciebestuur is blind voor tegenvallende cijfers Brouwerseiland

Foto: SP

MIDDELBURG - Het provinciebestuur is blind voor twijfels aan het economische nut van Brouwerseiland en het grootschalige protest tegen de aanleg van het recreatiepark bij de Brouwersdam. Dat vindt de Statenfractie van de SP, schrijft de PZC vandaag.

Onlangs vroeg de SP hoe Gedeputeerde Staten van Zeeland aankijkt tegen een rapport van Twynstra Gudde waar in staat in dat het economisch effect van Brouwerseiland flink tegenvalt, en zelfs wel eens negatief zou kunnen uitpakken. Het dagelijks provinciebestuur reageerde ontwijkend, en wees er slechts op dat het in 2015 al een positief besluit nam.

Daarmee, aldus de SP gaat het college voorbij aan actuele inzichten, en aan massaal, door 19.000 handtekeningen ondersteund verzet tegen Brouwerseiland. Daarom stelde SP-Statenlid Sylvia Tuinder vandaag een aantal vervolgvragen. Ze wil weten waarom actuele cijfers niet worden meegenomen als de provincie vindt dat Brouwerseiland een economische meerwaarde is voor Zeeland. Ook vraagt ze hoe het plan bijdraagt aan de waterkwaliteit.

,,Heeft GS in 2015 het economisch effect wel of niet betrokken in de besluitvorming? Zo ja, waarom geven de nieuwe cijfers geen aanleiding het standpunt over Brouwerseiland te heroverwegen? Zo nee, waarom schrijft GS dan dat zij voorstander is van initiatieven met een economische meerwaarde”?

U bent hier