h

SP: Bij Campus Zeeland behoort ook redding scholen voortgezet onderwijs

14 juli 2017

SP: Bij Campus Zeeland behoort ook redding scholen voortgezet onderwijs

Foto: SP

Terwijl de provincie Zeeland fors wil investeren in Campus Zeeland, met name gericht op uitbreiding van hoger en wetenschappelijk onderwijs, dreigen scholen voor voortgezet onderwijs te moeten sluiten. Dat kan niet, vindt de Statenfractie van de SP. Die heeft daar vrijdag schriftelijke vragen over gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

De SP reageert daarmee op het nieuws dat het Zwin College in Oostburg binnen één tot twee jaar dreigt te moeten sluiten als gevolg van een dalend aantal leerlingen, en dat die school na de zomer onder financieel toezicht wordt geplaatst. Voor andere scholen, met name in Zeeuws-Vlaanderen, zou eenzelfde lot dreigen.

De vragen zijn gesteld door de SP-Statenleden Ger van Unen en Ronald Viergever. Zij vinden het onaanvaardbaar dat Rijk en provincie wel miljoenen hebben gereserveerd voor uitbreiding van hoger en wetenschappelijk onderwijs in Zeeland, terwijl scholen voor voortgezet onderwijs zouden moeten sluiten.

De SP wil dan ook van het College weten of het binnen Campus Zeeland mogelijkheden ziet om de scholen voor voortgezet onderwijs te behouden.

Het voortgezet onderwijs, aldus de SP, is niet alleen essentieel voor het welslagen van Campus Zeeland, maar vooral ook voor de leefbaarheid, vooral in krimpregio’s. De SP wil verder weten of behalve het Zwin College ook andere scholen gevaar lopen, en welke dit dan zijn.

U bent hier