h

SP wil opheldering over problemen bij Emergis

13 september 2017

SP wil opheldering over problemen bij Emergis

Foto: carina dumais

Het Zeeuws psychiatrisch ziekenhuis Emergis is met de ziektekostenverzekeraars in gevecht. Emergis schoot er de afgelopen jaren al enkele miljoenen bij in omdat de verzekeraars te weinig bijdragen om de onkosten te dekken van de specialistische hulp. Ten koste waarvan?

Daarover zwijgen de verantwoordelijken in Zeeland tot nu toe bewust. Ze hebben daar nu de smoes voor bedacht dat je de cliënten niet ongerust behoort te maken. Zelfs de provinciale Commissie Toekomstige Zorg Zeeland houdt de problematiek binnenskamers. Alles gaat goed, is nog steeds de boodschap van die club.

Toch begint het ook daar nu te kraken. Paul de Schipper, één van de twee Emergis-directeuren, publiceerde vorige week op LinkedIn plotseling een 'persoonlijke' hartekreet die boekdelen spreekt. Hij schreef: ,,Ik zie als bestuurder met lede ogen aan hoe hulpverleners handen en tijd tekort komen om hun werk goed te doen. Ik zie dat daardoor risicovolle situaties ontstaan en cliënten en medewerkers ernstige dingen meemaken die er bij iedereen inhakken.”

De Zeeuwse Statenfractie van de SP stelde dit jaar al diverse malen vragen over de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Maar kreeg tot dusver lout ontwijkende antwoorden. Vandaag hebben de Zeeuwse SP-statenleden Ger van Unen en Ronald Viergever opnieuw vragen gesteld. 

U bent hier