h

SP steunt stakende buschauffeurs, voor verkeersveiligheid en reiszekerheid

4 januari 2018

SP steunt stakende buschauffeurs, voor verkeersveiligheid en reiszekerheid

Foto: SP Zeeland / SP Zeeland

De SP Zeeland steunt de stakende buschauffeurs in Zeeland. De Statenfractie van de SP zal in de vergadering van Provinciale Staten op 2 februari een motie indienen waarin ze Gedeputeerde Staten vraagt afspraken met Connexxion te maken over het verminderen van de werkdruk. SP'ers bezochten donderdagochtend de zes posten in Middelburg (foto), Goes, Terneuzen, Oostburg, Zierikzee en Sint Maartensdijk. Ze staken hen een hart onder de riem en tracteerden op versnaperingen. 

Een minder hoge werkdruk in het Openbaar Vervoer is niet alleen belangrijk voor de chauffers, maar ook voor de reizigers en overige weggebruikers. Door het gejakker en gejaag, en het inhalen van vertragingen tijdens pauzes  kunnen op de weg gevaarlijke situaties ontstaan. Ook de reiszekerheid lijdt onder de strakke rittenschema's. Zo komt het nogal eens voor dat reizigers hun overstapmogelijkheid missen.

Het provinciebestuur is als concessieverlener aan Connexxion medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar vervoer, ook wat betreft veiligheid en reiszekerheid. SP-Statenlid Sjaak Rijkse, woordvoerder Openbaar Vervoer; “Het lopende cao-conflict tussen de werknemers en de werkgever gaat veel verder dan een looneis en arbeidsvoorwaarden, hoezeer die ook terecht zijn. Ik ben geschokt door verhalen van chauffeurs die zeggen dat hun dienstregelingen met opzet zo zijn afgestemd dat ze vier uur aan een stuk moeten doorjakkeren en als het tegenzit, en helemaal geen pauze kunnen nemen want je laat een reiziger toch niet in de steek? Maar het gaat wel van je vrije tijd af! Terwijl we in de zorg en in de schoonmaak eindelijk zijn afgestapt van de stopwatch-cultuur, zien we dat bij het streekvervoer deze de laatste jaren juist is toegenomen.”

De krappe dienstregeling zorgt ervoor dat chauffeurs soms urenlang moeten ‘jagen’ om op tijd te zijn. Wachten op passagiers die aan komen rennen gaat ten koste van de schaftpauze. Wanneer een dienstregeling vertraging oploopt moet de chauffeur dit corrigeren in zijn vrije tijd, waardoor er netto minder pauze overblijft. Tijdens de rit registreert een boordcomputer elke minuut die een chauffeur 'te laat' is, wat de nodige stress oplevert. Diverse chauffeurs waarschuwen al dat de verkeersveiligheid hierdoor in gevaar komt. Ook voor de reiziger hebben deze krappe dienstregelingen blijvende gevolgen: bij te weinig overstaptijd voor een aansluitende dienstregeling zullen zij een alternatief gaan zoeken voor het openbaar vervoer.

De SP wil daarom dat de Provincie concrete afspraken maakt met Connexxion over het verminderen van de werkdruk, zodanig dat sprake is van normale werkomstandigheden en dat de veiligheid is gewaarborgd, zowel voor chauffeurs als voor reizigers en overige weggebruikers.

U bent hier