h

Plan bedrijventerrein Trekdijk op drijfzand gebouwd

10 april 2018

Plan bedrijventerrein Trekdijk op drijfzand gebouwd

Foto: henk postma

Het Middelburg plan voor een bedrijventerrein aan de Trekdijk is op drijfzand gebouwd, vreest de Statenfractie van de SP. De gemeente kan zich er nog meer mee in de financiële nesten werken dan nu al het geval is. De SP-Statenleden Ronald Viergever en Sylvia Tuinder hebben er dinsdag een reeks schriftelijke vragen over gesteld aan het dagelijks provinciebestuur.

Het Plan Trekdijk (eerste fase) is een essentieel onderdeel van het Walchers bedrijventerreinprogramma 2017-2021. De provincie bekrachtigde dit programma in de veronderstelling dat Vlissingen er mee akkoord zou gaan. Maar die gemeente ziet het Trekdijk-plan niet zitten, en heeft er inmiddels definitief nee tegen gezegd. Daarmee, aldus de SP, is de vereiste overeenstemming van gemeenten aan het programma ontvallen.

De SP zet niet alleen vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van het bedrijventerreinprogramma, en daarmee bij het Trekdijk-plan. De Statenfractie twijfelt ook aan de financiële haalbaarheid van dit omstreden project dat tot doel heeft om bij Nieuw en Sint-Joosland uiteindelijk een open landschap, ter grootte van 25 voetbalvelden, vol te bouwen met bedrijven.

In de eerste fase, lopend tot 2021, wordt er op gerekend dat alvast een vijfde deel van het gebied (ofwel 5 hectare) geschikt wordt gemaakt voor de vestiging van twee reeds in Middelburg gevestigde transportbedrijven. Die zouden elk behoefte hebben aan minstens twee hectare. Volgens een onderzoek van het bureau Ecorys, dat werd uitgevoerd in opdracht van de provincie en de gemeente, zouden geschikte percelen van een dergelijke omvang nergens anders op Walcheren te vinden zijn. ,,Maar welke garanties zijn er dat deze bedrijven daadwerkelijk bereid zijn een realistische prijs te betalen voor dergelijke lappen grond bij de Trekdijk”, wil de SP-fractie eerst wel eens weten.

De gemeente zinspeelt er op dat ook andersoortige bedrijven kunnen worden toegelaten. Maar de het bureau Ecorys heeft niet aangetoond dat daar elders op Walcheren geen ruimte voor is. Sterker, tot dusver is steeds aangenomen dat elders in Middelburg, en elders op Walcheren voorlopig nog genoeg andere terreinen beschikbaar zijn voor de vestiging van bedrijven. Volgens provinciaal beleid moeten die eerst worden volgebouwd, benadrukt de SP.

Gezien de onzekerheden rond het Trekdijk-plan vreest de Statenfractie dat Middelburg er zich nog meer mee in de financiële nesten werkt dan nu al het geval is. ,,Hoe hoog schat U het risico in dat het plan Trekdijk niet, dan wel dermate traag tot invulling komt dat uiteindelijke exploitatieverliezen ontstaan die de huidige boekwaarde overtreffen”, wil de SP dan ook weten van het provinciebestuur.

Daarbij wijzen de Statenleden van de SP op de verantwoordelijkheid van de provincie als financieel  toezichthouder. ,,Bestaat een risico dat het provinciebestuur (zoals in het geval van Vlissingen)  het verwijt kan krijgen het financieel toezicht te hebben verwaarloosd?”

U bent hier