h

SP: Helihaven verplaatsen naar Sloe kan overlast beperken

2 juli 2018

SP: Helihaven verplaatsen naar Sloe kan overlast beperken

Foto: SP

Krijgt de omgeving van Arnemuiden straks meer dan vierduizend helikoptervluchten per jaar te verwerken? Dat is nog geen uitgemaakte zaak. Op aandrang van de SP bekijkt het provinciebestuur of er een betere plek is dan vliegeveld Midden-Zeeland voor helikoptervluchten op de  windmolenparken in zee. Een heliplatform in het Sloegebied zou zo´n alternatief kunnen zijn.

Gedeputeerde Ben de Reu zegde dit vrijdagmiddag toe aan de SP. Die diende een motie in voor onderzoek naar andere plekken dan het vliegveld bij Arnemuiden. Dat gebeurde tijdens de Statenvergadering. In afwachting van  nadere gegevens werd besloten de kwestie te verdagen tot september. Blijkt het onderzoek niet grondig genoeg, dan wil de SP een Milieu Effect Rapport (MER) dat onderzoek naar andere lokaties verplicht stelt.

Vliegveld Midden-Zeeland (ook wel Zeeland Airport genoemd) verwacht dat jaarlijks 4000 helikoptervluchten nodig zijn voor bouw en onderhoud van windmolenparken. Dat zijn er 3200 meer dan nu is toegestaan. In ruil daarvoor wil het vliegveld de capaciteit voor vliegtuigjes met 3200 verminderen.

,,Maar ho!”, reageerde SP-Statenlid Sylvia Tuinder  vrijdag in de Statenvergadering. ,,Helikopters maken aanzienlijk meer lawaai.” Ter illustratie liet ze tijdens de Statenvergadering een opname horen van helikoptergeronk. ,,Werkgelegenheid is belangrijk, schone energie is belangrijk maar niet overhaast.”

Ze benadrukte dat het vliegveld nu vooral wordt gebruikt voor recreatievliegtuigjes. Dan is een vervijfvoudiging van het aantal helikoptervluchten wel even wat anders. ,,Overal in het land zijn protesten vanwege uitbreiding van vliegvelden. Laten we hier die fout niet maken en vooraf ook naar de bewoners luisteren!” Dat is bij Arnemuiden tot dusver niet gebeurd, zo blijkt uit een brief van verontruste omwonenden en recreanten.

Voor de helikoptervluchten is ook een nieuwe route uitgestippeld, namelijk zuidwaarts over het Sloegebied in plaats van westwaarts. Dat betekent: minder overlast in de natuur- en recreatiegebieden. Maar des te meer voor bewoners in de wijde omgeving van de nieuwe route. 

Volgens het dagelijks provinciebestuur is die hinder niet zo groot dat een Milieu Effect Rapportage (MER) nodig is. Zo´n rapport vergt uitgebreid onderzoek naar de effecten op natuur, milieu en leefbaarheid. Dat is duur en vergt veel tijd. Toch wil de SP op z´n minst een gedegen onderzoek: in de eerste plaats naar een betere locatie, dichter bij het windmolenpark. Dat geeft minder overlast en drukt de vlieg- en brandstofkosten.

Een helikopterplatform in het Sloegebied ligt dan wellicht het meest voor de hand. Te meer omdat niet alleen windmolenparken maar ook andere bedrijven, organisaties en ook de toekomstige Marinierskazerne daar mogelijk behoefte aan hebben. Er kan daar wellicht ook beter worden ingespeeld op langere termijn ontwikkelingen. Is eenmaal geïnvesteerd in een helikopterspot bij Arnemuiden dan kunnen verdere uitbreidingen onomkeerbaar zijn.

De gedeputeerde zegde toe bij het onderzoek ook anderen te betrekken zoals de haven (North Sea Port) en de gemeente Vlissingen.

U bent hier