h
15 juli 2015

SP protesteert tegen TTIP op het Abdijplein

Foto: SP Vlissingen

De SP heeft woensdagmiddag op het Abdijplein in Middelburg geprotesteerd tegen het Transatlantic Trade & Investment Partnership (kortweg TTIP) dat de Verenigde Staten en Europa willen sluiten.

Lees verder
14 juli 2015

Minder geld uit Brussel voor Nieuwe Sluis Terneuzen leidt tot vragen van de SP

Naar aanleiding van het bericht dat de Europese Commissie geen 300mln euro maar 48mln euro wil bijdragen aan de realisatie van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen heeft de provinciale SP fractie schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

De Nieuwe Sluis is een 930mln euro kostend project dat er voor moet zorgen dat in de toekomst grotere schepen door de sluizen van Terneuzen kunnen. De belangrijkste reden voor deze investering is dat de haven van Gent te kampen heeft met een afnemend aantal schepen dat de haven aandoet. De oorzaak daarvan is dat de steeds groter wordende schepen niet door de huidige sluizen van Terneuzen kunnen.

Lees verder
16 mei 2015

Veel woorden, weinig inhoud.

Gedeputeerde Van Heukelom (SGP) had tijdens de commissievergadering van 11 mei heel veel woorden nodig om uiteindelijk niet veel te zeggen.  Van Heukelom heeft een aantal zaken overgenomen van de vertrokken gedeputeerde Van Beveren (CDA) waaronder het Sloeweg dossier.

Lees verder
4 mei 2015

Openbare thema-avond met Ronald van Raak

Foto: SP
De Zeeuwse SP-afdelingen houden regelmatig thema-avonden met interessante sprekers. 
Vrijdagavond 22 mei 2015 komt Tweede Kamerlid Ronald van Raak naar Goes voor zo'n verdiepingsavond. Hier zal hij ingaan op zijn onlangs verschenen boek "Op zoek naar ons" dat handelt over de toekomst van de linkse politiek.Lees verder
29 april 2015

SP: 'Sloeweggate krijgt zeker vervolg'

Vrijdag heeft gedeputeerde Van Beveren zijn taken als gedeputeerde neergelegd. Aanleiding hiervoor zijn de negatieve financiële ontwikkelingen bij het Sloeweg project. Uit een rapport blijkt dat het project minimaal 19 miljoen euro duurder uitvalt dan begroot. Van Beveren verklaarde eerder in de week in de media dat hij wel verantwoordelijke is maar niet schuldig.“De heer Van Beveren heeft het enige echte goede gedaan door zijn functie als gedeputeerde neer te leggen, zijn situatie was onhoudbaar geworden.” Is de eerste reactie van fractiewoordvoerder mobiliteit, Roland van Tilborg.

Lees verder
13 april 2015

Onduidelijkheid Touretappe reden tot bezorgdheid

Foto: SP

Met toenemende verbazing heeft de SP fractie de afgelopen periode de berichten over aankomst van een touretappe in Zeeland gevolgd.
Deze verbazing werd groter toen duidelijk werd dat de organisatie van de Tour de France (A.S.O.) strikte eisen stelde aan de weg waarover de etappe zou moeten verlopen. Niet dat de SP geen belang hecht aan de veiligheid van de wielrenners, integendeel, maar vooral de situatie die ontstond rond de laatste bocht voor de Neeltje Jans tart elke beschrijving.

Lees verder
3 april 2015

Snel duidelijkheid over Sloeweg

Afgelopen week kwam in diverse media naar voren dat bij de verdubbeling van de Sloeweg (N62) een forse tegenvaller te verwachten valt die varieert tussen de 13 en 17 miljoen euro. Oorzaken die genoemd worden zijn onder andere; fouten bij het ontwerpen van de viaducten, BTW die niet goed berekend is en dat er twee tot drie keer teveel bomen gekapt zijn.

Lees verder
31 maart 2015

Linkse kiezer in de kou; SP als vierde partij gepasseerd

Foto: SP Zeeland

Na een uiterst korte informatieperiode, zaterdag 28 en maandag 30 maart, is informateur Bruinooge met zijn advies gekomen voor een nieuw te vormen Provinciaal college. Uitgangspunt is dat het nieuwe college zal bestaan uit CDA, VVD en SGP en in eerste instantie met de grootste verliezer van de verkiezingen, de PvdA. Mocht het zijn dat ze er niet uitkomen met de PvdA dan zit D66 op de reservebank te wachten.

Lees verder
31 maart 2015

SP stelt vragen over meerkosten verbreding Sloeweg

Naar aanleiding van het stilleggen van de werkzaamheden aan het Sloewegproject en de berichten dat zonder rigoureuze maatregelen het project flink buiten het budget zal gaan lopen heeft de provinciale SP fractie schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
26 maart 2015

Statenleden geïnstalleerd

Foto: SP Zeeland

Op 26 maart zijn de 39 Zeeuwse Statenleden geïnstalleerd. Hierbij waren ook de vier gekozen SP-ers aanwezig. Ger van Unen en Roland van Tilborg keren terug als Statenleden terwijl Sylvia Tuinder en Ronald Viergever aan hun eerste termijn beginnen. Ten opzichte van de vorige periode is de SP fractie met 1 zetel gegroeid.

Lees verder

Pagina's