h
12 maart 2016

Oude kerncentrales moeten sluiten

SP Zeeland is samen met een aantal SP afdelingen uit Zeeland én West Noord-Brabant gestart met een grote petitie voor het sluiten van kerncentrale Doel, vlak over de Nederlandse grens. Klik op de foto om uw steun te betuigen en zet uw digitale handtekening.

Foto: Rob van Willigenburg

Lees verder
11 maart 2016

Kadernota Zeeuws cultuurbeleid

Vrijdag 11 maart stond de vaststelling van de kadernota voor het provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 op de agenda van de Provinciale Statenvergadering. Een belangrijke stap in de richting van het definitief vaststellen van het Zeeuws cultuurbeleid voor de komende jaren.

Lees verder
9 maart 2016

Handtekeningenactie voor het sluiten van kerncentrale

De SP ontvangt steeds meer berichten van verontruste mensen die geen vertrouwen hebben in de veiligheid van de kerncentrales in Doel en Tihange, net over de Nederlandse grens. Deze zorgen worden groter na ieder incident dat plaatsvindt. De SP deelt deze zorgen en is daarom een handtekeningenactie gestart waarmee opgeroepen wordt om de kerncentrale te sluiten. Vanuit diverse Zeeuwse en Brabantse afdelingen gaan mensen de straat op om handtekeningen te verzamelen. Tevens is er een mogelijkheid om digitaal een handtekening te zetten op: actie.sp.nl/doel-moet-sluiten Lees verder
20 februari 2016

SP thema-avond kustbebouwing goed bezocht

Op woensdag 17 februari organiseerde de Zeeuwse SP Statenfractie een openbare thema-avond over de Zeeuwse kust en kustbebouwing.

Foto: SP
Lees verder
11 februari 2016

Informatieavond Kerncentrales Doel in Goes

De kerncentrales in Doel (België) zijn de afgelopen maanden vaak in het nieuws gekomen; scheuren in het reactorvat, explosies, lekkages, sabotage en veel vaker dan gemiddeld een noodstop. De kerncentrales zijn oud en zouden eigenlijk al eerder definitief worden gesloten. De Belgische regering heeft echter besloten de levensduur van de kerncentrales te verlengen tot 2025. Nederlandse burgers hebben daar – terwijl dat volgens internationale verdragen wel moet – geen invloed op gehad. Ook over onze ‘eigen’ kerncentrale, Borssele, valt het één en ander te zeggen. Hier zijn ook relatief veel incidenten, onzekerheid over de toekomst en de veiligheid. Zo kunnen we nog steeds niet uitsluiten of er ook in het reactorvat van Borssele scheuren zitten.

Kom op 18 februari naar de informatieavond over de kerncentrales in Goes! Dit in navolging van de zeer succesvolle informatieavond in Bergen op Zoom. Deze avond wordt o.a. georganiseerd door WISE Nederland en de Zeeuwse Millieu Federatie.

Deze avond is in hotel Terminus in Goes. Voor meer informatie kijk vooral hier: http://zmf.nl/actueel/nieuws/informatieavond-kerncentrales-doel-en-borssele

Lees verder
5 februari 2016

SP wil RvC DELTA op het matje roepen

Foto: SP Zeeland
In de Statenvergadering van 05 februari 2016 stond de herstructurering van DELTA op de agenda.
Maar voordat hierover gepraat wordt gaf fractievoorzitter Ger van Unen eerst haar ongezouten mening over de salarisverhoging van de DELTA CEO Kamerbeek.Lees verder
5 februari 2016

SP wil actieve rol provincie bij herstructureren stedelijke gebied

Op 05 februari 2015 stond in de Provinciale Staten de kadernota grondbeleid en vastgoed op de agenda.

Lees verder
4 februari 2016

SP maakt initiatiefwet om gedwongen splitsing energiebedrijven te voorkomen

Foto: SP

SP-Kamerlid Eric Smaling dient een initiatiefwet in die de gedwongen splitsing van energiebedrijven opschort. Eind 2015 sprak de Eerste Kamer uit dat het splitsingsgebod van tafel moet. Minister Kamp weigert deze motie uit te voeren. Smaling: ‘Het is ongehoord dat minister Kamp deze weg kiest. Daarom dien ik een initiatiefwet in die regelt dat de gedwongen splitsing alsnog van tafel gaat. Het dient namelijk geen enkel doel.’

Lees verder
22 januari 2016

Vragenlijst kust en bebouwing

Foto: Sylvia Tuinder

De SP in Zeeland maakt zich samen met  vele Zeeuwen zorgen over de ambities om de Zeeuwse kust verder te bebouwen met recreatieparken en zomerverblijven. Voor de SP is een volgebouwde kust zoals in Knokke een schrikbeeld. Om te weten te komen hoe inwoners en bezoekers denken over toenemende bebouwing op en rond de kust is de Statenfractie een onderzoek gestart.

Lees verder
22 januari 2016

Openbare thema-avond over de Zeeuwse kust en kustbebouwing

Woensdag 17 februari in het dorpshuis Casembroothuis  Alexiaplein 3,  Kamperland vanaf 19.00 uur.
Iedereen is van harte welkom om mee te praten en te denken over onze mooie Zeeuwse kust.

Lees verder

Pagina's