h
4 februari 2016

SP maakt initiatiefwet om gedwongen splitsing energiebedrijven te voorkomen

Foto: SP

SP-Kamerlid Eric Smaling dient een initiatiefwet in die de gedwongen splitsing van energiebedrijven opschort. Eind 2015 sprak de Eerste Kamer uit dat het splitsingsgebod van tafel moet. Minister Kamp weigert deze motie uit te voeren. Smaling: ‘Het is ongehoord dat minister Kamp deze weg kiest. Daarom dien ik een initiatiefwet in die regelt dat de gedwongen splitsing alsnog van tafel gaat. Het dient namelijk geen enkel doel.’

Lees verder
22 januari 2016

Vragenlijst kust en bebouwing

Foto: Sylvia Tuinder

De SP in Zeeland maakt zich samen met  vele Zeeuwen zorgen over de ambities om de Zeeuwse kust verder te bebouwen met recreatieparken en zomerverblijven. Voor de SP is een volgebouwde kust zoals in Knokke een schrikbeeld. Om te weten te komen hoe inwoners en bezoekers denken over toenemende bebouwing op en rond de kust is de Statenfractie een onderzoek gestart.

Lees verder
22 januari 2016

Openbare thema-avond over de Zeeuwse kust en kustbebouwing

Woensdag 17 februari in het dorpshuis Casembroothuis  Alexiaplein 3,  Kamperland vanaf 19.00 uur.
Iedereen is van harte welkom om mee te praten en te denken over onze mooie Zeeuwse kust.

Lees verder
18 januari 2016

SP-KAMERLID VAN BOMMEL SPREEKT OP 1 FEBRUARI IN GOES OVER -IS-

Foto: SP

Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) komt op maandagavond 1 februari naar hotel Terminus in Goes om daar tijdens een gratis toegankelijke openbare avond te spreken over de opkomst van terreurorganisatie IS en de gevolgen daarvan voor Irak, Syrië en Turkije. Van Bommel bezocht de afgelopen jaren vele malen Irak en Turkije en bezocht eerder ook Syrië.

Lees verder
14 januari 2016

SP stelt vragen over de kust en kustbebouwing aan het dagelijks provinciebestuur

De SP maakt zich zorgen over de toenemende kustbebouwing en heeft vragen naar aanleiding van het besluit van de ministerraad dd 18 december jl. om het algemene verbod op kustbebouwing op te heffen door aanpassing in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

Lees verder
10 december 2015

SP verbaasd over tegenstrijdigheid in toeristisch beleid.

In de PZC van 9 december is te lezen dat de provincie Zeeland geen toestemming geeft aan de gemeente Tholen om verwijsborden te plaatsen voor twee bed & breakfasts en aan horecabedrijf ‘Het Rijk der Vitaminen’ van een ondernemer in Oud-Vossemeer.

Lees verder
27 oktober 2015

Succesvolle bijeenkomst met Sharon Gesthuizen en Ron Meyer.

Een situatie die toch wel uniek genoemd kan worden in de geschiedenis van de SP. Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen en FNV organiser Ron Meyer hebben zich kandidaat gesteld om partij-icoon en voorzitter Jan Marijnissen op te volgen. Beide zijn de afgelopen paar maanden veel in het land te zien en te horen. Sharon en Ron gaan zoveel mogelijk afdelingen langs om hun eigen unieke verhaal te vertellen en om de leden daarbij wegwijs te maken in hun keuze voor de beste voorzitter.

Lees verder
25 oktober 2015

De jeugd heeft de toekomst

35 middelbare scholieren waren donderdag aanwezig voor het Zeeuws provinciaal jeugddebat in het provinciehuis in Middelburg. De scholieren hebben hun debatvaardigheden kunnen testen tijdens een ‘echte’  Statenvergadering. Van diverse partijen waren Statenleden aanwezig. Voor de SP was  dat Sylvia Tuinder.

Lees verder
18 oktober 2015

Zeeuwse regioconferentie goed bezocht.

Zaterdag 10 oktober is in hotel Terminus in Goes de Zeeuwse SP regioconferentie gehouden. Op de agenda van deze conferentie stond onder andere de bespreking van de congresstukken voor het XXI congres dat op 28 november gehouden gaat worden. De Zeeuwse SP-afdelingen en werkgroepen waren vertegenwoordigd door bijna 50 afgevaardigden en gasten. Zij waren in de luxe positie dat er onder andere twee Kamerleden aanwezig waren om invulling te geven aan deze dag. Dit waren Michiel van Nispen, woordvoerder Justitie en Paul Ulenbelt, woordvoerder Sociale Zaken. Van Nispen was als dagvoorzitter aanwezig en Ulenbelt als vertegenwoordiger vanuit het Partijbestuur. Verder waren vanuit het scholingsteam Marloes Piepers en vanuit de congrescommissie Matthias van Hunnik aanwezig.

Lees verder
16 oktober 2015

Kandidaten SP partijvoorzitterschap in Goes.

            

Foto: SP
           
Foto: SP

Op 28 november is ons XXI congres. Hier staan een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Waaronder het kiezen van een nieuwe partijvoorzitter. Een unieke situatie voor onze partij is dat er twee kandidaten zijn namelijk Sharon Gesthuizen en Ron Meyer.

23 oktober komen beide kandidaten naar Goes. Kijk in de agenda voor meer informatie.

Lees verder

Pagina's