h
11 februari 2016

Informatieavond Kerncentrales Doel in Goes

De kerncentrales in Doel (België) zijn de afgelopen maanden vaak in het nieuws gekomen; scheuren in het reactorvat, explosies, lekkages, sabotage en veel vaker dan gemiddeld een noodstop. De kerncentrales zijn oud en zouden eigenlijk al eerder definitief worden gesloten. De Belgische regering heeft echter besloten de levensduur van de kerncentrales te verlengen tot 2025. Nederlandse burgers hebben daar – terwijl dat volgens internationale verdragen wel moet – geen invloed op gehad. Ook over onze ‘eigen’ kerncentrale, Borssele, valt het één en ander te zeggen. Hier zijn ook relatief veel incidenten, onzekerheid over de toekomst en de veiligheid. Zo kunnen we nog steeds niet uitsluiten of er ook in het reactorvat van Borssele scheuren zitten.

Kom op 18 februari naar de informatieavond over de kerncentrales in Goes! Dit in navolging van de zeer succesvolle informatieavond in Bergen op Zoom. Deze avond wordt o.a. georganiseerd door WISE Nederland en de Zeeuwse Millieu Federatie.

Deze avond is in hotel Terminus in Goes. Voor meer informatie kijk vooral hier: http://zmf.nl/actueel/nieuws/informatieavond-kerncentrales-doel-en-borssele

Lees verder
5 februari 2016

SP wil RvC DELTA op het matje roepen

Foto: SP Zeeland
In de Statenvergadering van 05 februari 2016 stond de herstructurering van DELTA op de agenda.
Maar voordat hierover gepraat wordt gaf fractievoorzitter Ger van Unen eerst haar ongezouten mening over de salarisverhoging van de DELTA CEO Kamerbeek.Lees verder
5 februari 2016

SP wil actieve rol provincie bij herstructureren stedelijke gebied

Op 05 februari 2015 stond in de Provinciale Staten de kadernota grondbeleid en vastgoed op de agenda.

Lees verder
4 februari 2016

SP maakt initiatiefwet om gedwongen splitsing energiebedrijven te voorkomen

Foto: SP

SP-Kamerlid Eric Smaling dient een initiatiefwet in die de gedwongen splitsing van energiebedrijven opschort. Eind 2015 sprak de Eerste Kamer uit dat het splitsingsgebod van tafel moet. Minister Kamp weigert deze motie uit te voeren. Smaling: ‘Het is ongehoord dat minister Kamp deze weg kiest. Daarom dien ik een initiatiefwet in die regelt dat de gedwongen splitsing alsnog van tafel gaat. Het dient namelijk geen enkel doel.’

Lees verder
22 januari 2016

Vragenlijst kust en bebouwing

Foto: Sylvia Tuinder

De SP in Zeeland maakt zich samen met  vele Zeeuwen zorgen over de ambities om de Zeeuwse kust verder te bebouwen met recreatieparken en zomerverblijven. Voor de SP is een volgebouwde kust zoals in Knokke een schrikbeeld. Om te weten te komen hoe inwoners en bezoekers denken over toenemende bebouwing op en rond de kust is de Statenfractie een onderzoek gestart.

Lees verder
22 januari 2016

Openbare thema-avond over de Zeeuwse kust en kustbebouwing

Woensdag 17 februari in het dorpshuis Casembroothuis  Alexiaplein 3,  Kamperland vanaf 19.00 uur.
Iedereen is van harte welkom om mee te praten en te denken over onze mooie Zeeuwse kust.

Lees verder
18 januari 2016

SP-KAMERLID VAN BOMMEL SPREEKT OP 1 FEBRUARI IN GOES OVER -IS-

Foto: SP

Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) komt op maandagavond 1 februari naar hotel Terminus in Goes om daar tijdens een gratis toegankelijke openbare avond te spreken over de opkomst van terreurorganisatie IS en de gevolgen daarvan voor Irak, Syrië en Turkije. Van Bommel bezocht de afgelopen jaren vele malen Irak en Turkije en bezocht eerder ook Syrië.

Lees verder
14 januari 2016

SP stelt vragen over de kust en kustbebouwing aan het dagelijks provinciebestuur

De SP maakt zich zorgen over de toenemende kustbebouwing en heeft vragen naar aanleiding van het besluit van de ministerraad dd 18 december jl. om het algemene verbod op kustbebouwing op te heffen door aanpassing in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

Lees verder
10 december 2015

SP verbaasd over tegenstrijdigheid in toeristisch beleid.

In de PZC van 9 december is te lezen dat de provincie Zeeland geen toestemming geeft aan de gemeente Tholen om verwijsborden te plaatsen voor twee bed & breakfasts en aan horecabedrijf ‘Het Rijk der Vitaminen’ van een ondernemer in Oud-Vossemeer.

Lees verder
27 oktober 2015

Succesvolle bijeenkomst met Sharon Gesthuizen en Ron Meyer.

Een situatie die toch wel uniek genoemd kan worden in de geschiedenis van de SP. Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen en FNV organiser Ron Meyer hebben zich kandidaat gesteld om partij-icoon en voorzitter Jan Marijnissen op te volgen. Beide zijn de afgelopen paar maanden veel in het land te zien en te horen. Sharon en Ron gaan zoveel mogelijk afdelingen langs om hun eigen unieke verhaal te vertellen en om de leden daarbij wegwijs te maken in hun keuze voor de beste voorzitter.

Lees verder

Pagina's