h
3 april 2015

Snel duidelijkheid over Sloeweg

Afgelopen week kwam in diverse media naar voren dat bij de verdubbeling van de Sloeweg (N62) een forse tegenvaller te verwachten valt die varieert tussen de 13 en 17 miljoen euro. Oorzaken die genoemd worden zijn onder andere; fouten bij het ontwerpen van de viaducten, BTW die niet goed berekend is en dat er twee tot drie keer teveel bomen gekapt zijn.

Lees verder
31 maart 2015

Linkse kiezer in de kou; SP als vierde partij gepasseerd

Foto: SP Zeeland

Na een uiterst korte informatieperiode, zaterdag 28 en maandag 30 maart, is informateur Bruinooge met zijn advies gekomen voor een nieuw te vormen Provinciaal college. Uitgangspunt is dat het nieuwe college zal bestaan uit CDA, VVD en SGP en in eerste instantie met de grootste verliezer van de verkiezingen, de PvdA. Mocht het zijn dat ze er niet uitkomen met de PvdA dan zit D66 op de reservebank te wachten.

Lees verder
31 maart 2015

SP stelt vragen over meerkosten verbreding Sloeweg

Naar aanleiding van het stilleggen van de werkzaamheden aan het Sloewegproject en de berichten dat zonder rigoureuze maatregelen het project flink buiten het budget zal gaan lopen heeft de provinciale SP fractie schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
26 maart 2015

Statenleden geïnstalleerd

Foto: SP Zeeland

Op 26 maart zijn de 39 Zeeuwse Statenleden geïnstalleerd. Hierbij waren ook de vier gekozen SP-ers aanwezig. Ger van Unen en Roland van Tilborg keren terug als Statenleden terwijl Sylvia Tuinder en Ronald Viergever aan hun eerste termijn beginnen. Ten opzichte van de vorige periode is de SP fractie met 1 zetel gegroeid.

Lees verder
25 maart 2015

SP roept nieuw college op om met oplossingen te komen voor het OV

In de eerste Statenvergadering op donderdag 26 maart dient de SP fractie een motie in waarmee het nieuw te vormen college wordt opgeroepen met structurele oplossingen te komen voor de ontstane problemen binnen het openbaar vervoer in Zeeland.

Lees verder
6 november 2014

SP ongerust over sluiten SEH Vlissingen

Vandaag is bekend geworden dat het ADRZ de Spoedeisende Hulp  (SEH) in Vlissingen gaat sluiten. SP-raadslid Sjaak Rijkse uit Vlissingen noemt deze beslissing onverantwoord: "Gezien het aantal inwoners op Walcheren en de verdubbeling hiervan in het toeristenseizoen is deze keuze ongelukkig en risicovol. Spoedeisende hulp is niet voor niets spoed."

Lees verder
1 oktober 2014

Ger van Unen beoogd lijsttrekker

Foto: Rob van Willigenburg / Lijsttrekker Ger van Unen

Ger van Unen, huidig fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Zeeland, staat bij de concept kandidatenlijst voor de provinciale statenverkiezingen van maart 2015 op nummer 1.

Lees verder
18 februari 2014

SP biedt OV rapport aan

Foto: SP / SP bus

‘Om een goed toegankelijk openbaar vervoer (OV)  te garanderen zijn vervanging van reguliere buslijnen door buurtbussen niet de juiste weg.’ Dit is een van de conclusies die in het  OV rapport van de SP staan. Dit rapport is samengesteld aan de hand van de resultaten van de enquêtes die de socialisten afgenomen hebben onder reizigers en chauffeurs in oktober 2013.

Lees verder

Pagina's