h
19 juni 2017

SP eist opheldering bijna-ramp Dow Terneuzen

Foto: Kees van der Have / Kees van der Have

Terneuzen is ‘door het oog van de naald gekropen’, onthulde het Openbaar Ministerie (OM) afgelopen week voor het Gerechtshof in Den Bosch. Chemiebedrijf Dow deed te weinig om een ‘gigantische gasexplosie’ te voorkomen toen – door het niet naleven van procedures - 3,45 ton methaangas weglekte. Dat was tweeënhalf jaar geleden. Ondertussen is het toezicht op dit soort bedrijven in Zeeland nog steeds niet op orde. De Statenfractie van de SP vindt dit onverantwoord, en heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd.

Lees verder
13 juni 2017

Samen in actie voor sluiting wrakkige kerncentrale Tihange

Foto: SP

De kerncentrale bij Tihange (België) is zwaar verouderd en kent vele mankementen. Als er een grote ramp gebeurt moeten mogelijk 100.000 mensen vluchten en is een groot gebied zo’n 200 jaar lang onbewoonbaar. De financiële belangen van de eigenaren gaan nu voor de veiligheid van de inwoners. Dat terwijl er veilige en betaalbare alternatieven voorhanden zijn.

Lees verder
11 juni 2017

Zeeuwse Staten achter SP-motie veilig ontgassen van tankschepen

Foto: SP

Tankschepen mogen Zeeland voorlopig gewoon nog blijven gebruiken als dumpplaats voor gevaarlijke, kankerverwekkende en stankverspreidende gasrestanten. De SP verzet zich daar tegen. Maar afgelopen vrijdag besloot een Statenmeerderheid deze ernstige, en gevaarlijke vorm van luchtverontreiniging nog maximaal een jaar toe te staan. Wel werd een SP-motie aangenomen. Die draagt het provinciebestuur op meteen in gesprek te gaan met industrie en verladers om er voor te zorgen dat zo snel mogelijk een installatie operationeel is voor het veilig, en gecontroleerd ontgassen van tankschepen.

Lees verder
8 juni 2017

SP: provinciebestuur is blind voor tegenvallende cijfers Brouwerseiland

Foto: SP

MIDDELBURG - Het provinciebestuur is blind voor twijfels aan het economische nut van Brouwerseiland en het grootschalige protest tegen de aanleg van het recreatiepark bij de Brouwersdam. Dat vindt de Statenfractie van de SP, schrijft de PZC vandaag.

Lees verder
4 juni 2017

Duurzame energie mag niet alleen verdienmodel zijn voor de rijksten

Met duurzame energie blijkt inmiddels veel geld te verdienen. Maar lang niet iedereen heeft de middelen om er in te investeren. Zelfs Elsevier schreef laatst dat de rijken momenteel verdienen aan duurzame energie, ten koste van de armen. Hoe voorkomen we dat duurzame energie de rijksten steeds rijker maakt, ten koste van de minder vermogenden?

Lees verder
21 mei 2017

John Kruiver versterkt Zeeuwse Statenfractie

Foto: Henk Postma

De Zeeuwse Statenfractie van de SP is versterkt met John Kruiver (50) uit Ellewoutsdijk. John volgt Rita Hurkens op als fractievolger. Hij is vrijdag beëdigd als lid van de Statencommissie Bestuur, die zich ook bezig houdt met financiën.

Lees verder
30 april 2017

SP op bezoek bij 1 miljoen kiezers

Foto: Henk Postma

,,Today I was in Middelburg for a region conference of the SP (Socialist Party). It was a very interesting day, It makes me very happy to see how people are still believing in a better world for everyone”, schreef Del van der Linde uit Vlissingen zaterdag op Facebook enthousiast aan zijn buitenlandse vrienden.

Lees verder
24 april 2017

SP vraagt GS steun aan Brouwerseiland in te trekken

Foto: SP

Het provinciebestuur moet de steun aan het omstreden recreatieplan Brouwerseiland intrekken, nu blijkt dat die is gebaseerd op veel te rooskleurige cijfers. Dat vindt de Statenfractie van de SP. In een reeks schriftelijke vragen aan het dagelijks provinciebestuur wijst SP-Statenlid Sylvia Tuinder op een rapport van Twynstra en Gudde. Daarin staat dat de bouw van vakantiehuizen en jachthavens in het Grevelingenmeer lang niet zo veel geld en werk oplevert als de projectontwikkelaar heeft doen voorkomen.

Lees verder
21 april 2017

SP vreest dat Campus Zeeland alleen een Middelburgs feestje wordt

Foto: henk postma

Campus Zeeland ( het ambitieus plan dat de provincie in de voorhoede moet brengen van het hoger en wetenschappelijk beroepsonderwijs ) dreigt vooral een Middelburgs feestje te worden. Dat vreest de Zeeuwse Statenfractie van de SP. Het provinciebestuur benadrukt keer op keer dat het project alleen slaagt wanneer ook alle Zeeuwse gemeenten er enthousiast aan mee werken. Maar die zouden er wel eens voor kunnen terugschrikken nu blijkt dat onderwijs en onderzoek vooral in Middelburg worden geconcentreerd. Met name in de gemeenteraad van Vlissingen zijn al bedenkingen geuit. Daar verdwijnen meteen al (voorzieningen voor) 1100 studenten.

Lees verder
18 maart 2017

Sjaak Rijkse vervangt Roland van Tilborg tijdelijk als SP-statenlid

Foto: sylvia tuinder

De SP Zeeland verwelkomt Vlissinger Sjaak Rijkse als nieuw lid van de statenfractie. Hij vervangt voorlopig Roland van Tilborg die het even wat rustiger aan moet gaan doen. Sjaak is al voorzitter van de SP-fractie in de Vlissingse gemeenteraad. De provinciale politiek is voor hem niet nieuw. Als fractievolger is hij als geruime tijd lid van de Statencommissie voor Economische Zaken. Afgelopen vrijdag be-edigde de Commissaris van de Koning hem als nieuw statenlid. 

Lees verder

Pagina's