h

Nieuws van de afdeling

25 juni 2022

SP Motie 'Snel een bevolkingsonderzoek' aangenomen

Al bijna een jaar lang pleit de SP voor een bevolkingsonderzoek. Er is een motie aangenomen in Provinciale Staten en in 5 gemeenten, Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Hulst en Sluis, over dit bevolkingsonderzoek. De gedeputeerde vertelde dat dit bij de gemeenten ligt, en dat klopt ook. Maar de GGD heeft het zelf bij de gemeenten weggehaald, zelfs de minister van Volksgezondheid bemoeit zich er nu mee.

Lees verder
24 juni 2022

Algemene Beschouwingen: PFAS, Bevolkingsonderzoek, Openbaar Vervoer, Westerscheldetunnel en stikstof

Foto: SP

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Provinciale Staten op 24 juni 2022 liet SP Statenlid Ger van Unen een paar citaten horen uit een brief die KWF Kankerbestrijding aan de Tweede Kamerfractie van de SP heeft gestuurd:

Lees verder
20 juni 2022

Openbare lezing Westerscheldetunnel tolvrij

Foto: Mart Smit / SP Terneuzen

De Westerscheldetunnel kan tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2025 definitief tolvrij worden. Dat staat in het draaiboek dat in de afgelopen maanden is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Zeeland. In een brief aan Provinciale Staten geeft het provinciebestuur aan in te willen zetten op 2023.

Lees verder
16 juni 2022

Maak de Westerscheldetunnel tolvrij

De SP, SGP en BBB hebben bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer samen het voorstel ingediend om de Westerscheldetunnel per 2025 tolvrij te maken. In de plannen van de regering zou hiervan pas op z’n vroegst in 2030 sprake zijn. De drie partijen zijn van mening dat het onrechtvaardig is om automobilisten nog langer te laten betalen voor hun enige verbinding met de rest van Nederland en vragen hiervoor de steun van de Tweede Kamer.

Lees verder
14 juni 2022

Voorlopig resultaat actie NU Ontpolderen NEE!

Foto: SP

Vandaag hebben we een brief van de minister ontvangen als antwoord op de handtekeningenactie NU Ontpolderen NEE!

Lees verder
10 juni 2022

Hedwigepolder - Stand van zaken

Foto: Foto Bas Czerwinski / voor het FD

Sinds de actie NU Ontpolderen NEE!, een initiatief van de SP, mede ondersteund door vele politieke partijen en maatschappelijke organisaties, is iedereen zich bewust geworden van de enorme gevolgen van het inlaten van met PFAS verontreinigd Westerscheldewater in de Hedwige-Polder. Het verzet hiertegen is groot, ook in de Provinciale Staten en zelfs in de landelijke politiek. Een motie in de 2e Kamer is aangenomen om de ontpoldering van de Hedwige uit te stellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier