h

Nieuws uit 2013

20 november 2013

Al 600 reacties op Zeeuwse OV-enquête

In een periode van twee weken heeft de SP bijna 600 reacties ontvangen over het openbaar vervoer in Zeeland.

Lees verder
23 oktober 2013

SP lanceert OV enquête in Zeeland

Donderdag 24 oktober lanceert de Provinciale Statenfractie van de SP een enquête onder de reizigers en chauffeurs in het openbaar busvervoer van Zeeland.

Lees verder
15 oktober 2013

SP stelt opnieuw vragen over uitblijven bushalte

“Er komt definitief geen bushalte aan de Provincialeweg tussen Sint Maartensdijk en Stavenisse ter hoogte van de kruising met de Tweede Dijk.” zo kopt de Eendrachtbode van 3 oktober. Terwijl door gedeputeerde Van Beveren eerder was toegezegd dat de halte er zou komen.

Lees verder
20 september 2013

Zeeland blijft risicogebied voor schaliegas

Tijdens de Statenvergadering van 20 september hebben de SP en GroenLinks tevergeefs een motie ingediend om een signaal af te geven dat Zeeland geen schaliegasboringen moet toestaan. Na een stevig inhoudelijk debat steunden alleen de indienende partijen de motie.

Lees verder
27 juni 2013

Van Bommel legt 1 juli krans bij slavernijherdenking middelburg

SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel wil dat Nederland officieel excuses aanbiedt voor de betrokkenheid bij de slavenhandel en slavernij.

Van Bommel: ‘Op 1 juli is het precies 150 jaar geleden dat Nederland als een van de laatste landen in Europa de slavernij afschafte. Dit moment moet aangegrepen worden om eindelijk eens excuses aan te bieden voor deze beschamende bladzijde uit de geschiedenis. Tijdens de herdenking van 150 jaar afschaffing slavernij op 1 juli in Middelburg leg ik samen met de Commissaris van de Koningin in Zeeland een krans bij het slavernijmonument op de Balans in Middelburg. Ik zal aandacht vragen voor een officieel excuus.’

Lees verder
21 juni 2013

'College is geland in zee, maar komt geen meter vooruit'

'Het college van Gedeputeerde Staten wil inzetten op economische ontwikkelingen, groei en innovatie maar heeft na 2 jaar nog geen haalbare resultaten.' Dat zegt SP-fractievoorzitter Ger van Unen vandaag tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 in de Provinciale Staten.


'Nu het college halverwege haar termijn zit, zou je verwachten dat er concrete resultaten zijn, maar het tegendeel is waar. De werkloosheid loopt verder op en het aantal bedrijfsopheffingen is zelfs met de helft gestegen! De Provincie doet daar zelf ook aan mee, door 161 ambtenaren van 57 jaar of ouder naar huis te sturen en door 56 fte van de regionale uitvoeringsdienst te ontslaan. Vervolgens zet het college 12 vacatures op de website en zegt in de Voorjaarsnota dat dit goed is voor de werkgelegenheid.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier