h

Nieuws uit 2012

18 december 2012

SP verbaasd over verdwijnen bushalte koekoeksweg

Afgelopen najaar is in goede samenspraak met de gemeente Tholen en Connexxion een extra bushalte geplaatst aan de Koekoeksweg (ter hoogte van de Tweede Dijk, hectometerpaal 23,8) in Tholen.

Lees verder
1 december 2012

Alleen SP voor alternatieven ganzenbestrijding

Tijdens de Commissie Ruimte, Ecologie en Water van 30 november heeft de SP opnieuw gepleit voor alternatieve oplossingen om het afschieten en vergassen van ganzen te voorkomen.

De Nederlandse Melkveehouders Bond en de Nederlandse Akkerbouw Bond hadden in een brandbrief aan de commissie gevraagd om ook in de winter, wanneer het voedsel schaars en de overlevingskans klein is, ganzen af te schieten en daarbij ook te mogen jagen in beschermde natuurgebieden als de EHS.

Gepubliceerd door woutervv volgens Attribution-Noncommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)foto: woutervv (CC BY-NC-SA 2.0)
Jeroen van Dijen, woordvoerder Milieu: 'Deze verzoeken van de boerenlobby werken alleen maar averechts. Uit onderzoek van de vogeltel organisatie SOVON blijkt dat meer afschot helemaal niet zorgt voor minder ganzen omdat de overgebleven ganzen zich weer razendsnel voortplanten. Iedereen is het er over wel eens dat de ganzenpopulatie enorm gegroeid is, maar om dit terug te dringen moet de boerenlobby ook vooral de hand in eigen boezem steken.'

Lees verder
27 november 2012

College strooit met miljoenen in crisistijd

De Provincie Zeeland gaat maar liefst 16,5 miljoen euro gebruiken om te investeren in de Zeeuwse economie. Dat besloten de Provinciale Staten tijdens de behandeling van de Economische Agenda afgelopen vrijdag.

Met deze investering zouden topmensen uit de industrie, samen met bedrijven en overheden, moeten werken aan bedrijfsplannen om speerpunten voor de Zeeuwse economie te ontwikkelen.

"Een ongelooflijk vaag verhaal" oordeelt Jeroen van Dijen, SP Statenlid. "We gaan voor 16,5 miljoen investeren, maar niemand weet wat we er voor terugkrijgen. Het college erkent dit ook; de doelstelling is om de werkgelegenheid op peil te houden maar een paar regels verder staat dat het College ervan uitgaat dat ze weinig effect hebben op de regionale economie, waarom dan toch zo'n fors bedrag over de balk gooien?"

Lees verder
19 november 2012

SP fractievoorzitter opgenomen in ziekenhuis


Woensdagavond is SP fractievoorzitter Ger van Unen met klachten opgenomen in het ziekenhuis van Terneuzen. Daar is vastgesteld dat zij een lichte hartinfarct heeft opgelopen.

Nog dezelfde avond is Ger gedotterd en gestent en bleef ter observatie in het ziekenhuis. Inmiddels is zij ontslagen uit het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed.

Ook Statenlid Roland van Tilborg kan tijdelijk door ziekte minder politieke werkzaamheden verrichten, hij wordt - evenals Ger van Unen - tijdelijk vervangen door Statenlid Jeroen van Dijen.

Lees verder
20 september 2012

Provincie volgt SP: Minder bijbanen voor nieuwe Commissaris

De nieuwe Commissaris van de Koningin, die in maart 2013 Karla Peijs opvolgt, mag geen waslijst aan bijbaantjes en nevenfuncties naast het werk als Commissaris hebben. Dat blijkt uit de profielschets die de Provinciale Staten afgelopen maandag vaststelden.

bron: © Omroep Zeeland
SP-fractievoorzitter Ger van Unen is blij met het resultaat: "De nieuwe Commissaris van de Koningin moet zich volledig kunnen inzetten voor Zeeland, dan past het niet om ondertussen tientallen nevenfuncties uit te voeren, vooral niet als die tegenstrijdig kunnen zijn met de belangen van de Provincie."

"De SP had daarom al in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat de leden van Gedeputeerde Staten hun bijbanen moeten afstoten, behalve als het een bijbaan uit hoofde van hun functie is."

Bijna alle politieke partijen waren het met de SP eens dat het aantal bijbanen fors moet worden teruggebracht, alleen GroenLinks had geen moeite met de vele bijbanen die de huidige Commissaris heeft.

Lees verder
10 september 2012

Schrappen Franse waterverbinding komt als verrassing voor Gedeputeerde

Tijdens de Statencommissievergadering Economie en Mobiliteit van 3 september heeft de SP het College, in het bijzonder Gedeputeerde Van Beveren, verrast met de mededeling dat de aanbesteding voor het realiseren van het kanaal tussen het Seine- en Scheldebekken (voorlopig) is stop gezet in Frankrijk.

Dit alles had te maken met het feit dat er in deze commissievergadering gesproken werd over het Statenvoorstel “Beleidsplan Goederenvervoer 2012-2018” waar de realisatie van dit kanaal een rode draad vormt als het om vervoer over water gaat.
Doordat de huidige Franse regering liever ziet dat de bestaande vaarwegen worden gerenoveerd en verbeterd, is het miljarden kostende plan voor een nieuw kanaal op losse schroeven komen te staan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier