h

Nieuws uit 2011

23 december 2011

SP Statenlid solliciteert naar directeursfunctie Delta

Met het uitstel van de plannen voor een nieuwe kerncentrale in Borssele is de koers van Delta totaal veranderd. Niet langer ziet Delta zich als trekker van dit project maar schikt zich in een bijrol mits andere bedrijven nog steeds willen investeren in dit miljardenproject. Directeur Peter Boerma maakte daarop bekend dat hij per 1 januari opstapt.

Lees verder
22 december 2011

Delta voert 1/6de deel van ingetrokken voorstel toch uit.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vandaag werd bekend dat de aandeelhouders van Delta NV instemmen met de voortgang van een vergunningsaanvraag voor een nieuwe kerncentrale.

Lees verder
21 december 2011

Topinkomens in de Zeeuwse Jeugdzorg

De SP fractie in Zeeland heeft schriftelijke vragen gesteld over de beloning aan bestuurders in de Zeeuwse Jeugdzorg

Aanleiding hiervoor is een rapport wat de Tweede Kamerfractie van de SP heeft opgesteld. Daaruit blijkt dat bestuurders in de Nederlandse jeugdzorg gemiddeld 4,4 keer zoveel verdienen als de hulpverleners op de werkvloer.

download het rapport
Helaas is Zeeland geen uitzondering. Zo blijkt uit het rapport dat de bestuurder van Juvent een salaris krijgt van 161.000 euro en daarbij ook nog een auto van de zaak ontvangt. Deze beloning staat in schril contrast tot de doorlooptijden in de Jeugdzorg. In sommige gevallen moeten kinderen maar liefst 17 weken wachten voordat ze hulp krijgen.

De SP Zeeland vindt dit een wrange tegenstrijdigheid en noemt een dergelijke bezoldiging in tijden van economische crisis en bezuinigingen ongehoord. De socialisten roepen het provinciebestuur dan ook op om dit salaris aan te passen aan de hoogte van een minister ( 144.000 euro).

Lees verder
18 december 2011

SP zegt vertrouwen op in Gedeputeerde

Vrijdagochtend spraken de Provinciale Staten opnieuw over Bureau Jeugdzorg Zeeland. Aanleiding was het ingrijpen van Gedeputeerde Van Heukelom die in april 2011 de voorzitter van de Raad van Toezicht buitenspel zette en de overige leden schorste.

Oorzaak was een verschil van mening over de procedure rond de benoeming van een nieuwe directeur bij Jeugdzorg. Onterecht volgens de rechter die het bezwaar van de voorzitter behandelde. De Gedeputeerde was niet bevoegd tot het ontslag en handelde onzorgvuldig en te snel.

bron: ©Omroep Zeeland

De SP heeft hierop het vertrouwen in de Gedeputeerde opgezegd. Fractievoorzitter Ger van Unen; 'Al sinds het eerste debat op 23 mei is er sprake van een vertrouwensbreuk. De Gedeputeerde heeft willens en wetens geprobeerd om gesprekken met de voorzitter geheim te houden zodat belangrijke informatie niet bij de Provinciale Staten terechtkwam.'

Lees verder
17 december 2011

'Intrekken voorstel tweede kerncentrale ondemocratisch'

Donderdagmiddag 15 december maakte Delta bekend dat zij haar aanvraag voor het vergunningstraject voor de nieuwe kerncentrale introk. Dat was minder dan een etmaal voordat de Provinciale Staten hierover zouden vergaderen.

Lees verder
16 december 2011

‘Bezuinigingen natuur zijn ramp voor Zeeland’

De Provinciale Staten van Zeeland gingen vandaag akkoord met het natuurakkoord van staatssecretaris Bleker. In totaal stemden alleen oppositie-partijen SP, D66, GroenLinks en ChistenUnie tegen het akkoord.

‘Ongehoord,’ zo oordeelt statenlid Jeroen van Dijen. ‘De provincie stemt in met dit akkoord uit angst voor een nog veel ergere noodwet. Maar het lijkt me sterk dat die noodwet nog slechter is dan wat er nu al ligt. Ondertussen werken de provincies vrolijk mee aan hun eigen ondergang.’

In het coalitie-akkoord waren nog harde afspraken gemaakt door PvdA, CDA, VVD en SGP maar het stemgedrag in de statenzaal vandaag stond daar haaks op.

Van Dijen; ‘Ik stel dan ook voor om de titel van het akkoord te wijzigen: “In asfalt en beton, vinden wij onze inspiratiebron”. Dat komt meer in ieder geval meer overeen met het gedrag van dit college.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier