h

Nieuws uit 2007

22 december 2007

SP bezorgt de post van verzorgingshuis Coensdike in Aardenburg

De ledenwerkgroep Sluis van de Socialistische partij heeft zaterdag 22 december de post van de bewoners van het bejaardenhuis Coensdike in Aardenburg, Zeeuws Vlaanderen naar de brievenbus gebracht. Dit als protest tegen het verdwijnen van de brievenbus in de buurt, waardoor de bewoners bijna 2,5 km. moeten lopen naar de nu dichtstbijzijnde brievenbus.

Lees verder
4 oktober 2007

Motie “Winstbelasting bij de woningcorporaties” aangenomen

De SP heeft een motie ingediend die met algemene stemmen is aangenomen. De motie gaat over de zogenaamde Winstbelasting die de Zeeuwse Woningbouwverenigingen moeten betalen. De motie:

Lees verder
4 september 2007

Fusie ziekenhuizen leidt niet tot het beoogde resultaat

Naar aanleiding van de berichten in de landelijke pers over de uitkomsten van een studie van het adviesbureau Roland Berger Strategie Consultants naar de situatie van de Nederlandse ziekenhuissector heeft de SP-fractie in de Provinciale Staten vragen gesteld aan het College.

Lees verder
30 augustus 2007

SP vindt onderzoek milieugevolgen kerncentrales overbodig

De SP-fractie van de Provinciale Staten Zeeland vindt dit onderzoek overbodig om minstens drie redenen. De SP Fractie stelt daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

Lees verder
16 juli 2007

SP bezorgd over toekomst kleine kernen

Het dagelijks provinciebestuur moet actie ondernemen om te voorkomen dat het leefbaar houden van de kleine kernen in gevaar komt.

Lees verder
6 juli 2007

Opvang voor Zeeuwse zwerfjongeren komt

Er moet een laagdrempelige opvang komen voor Zeeuwse zwerfjongeren. Dat zeggen Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier