h

Nieuws van de afdeling

12 november 2021

Maidenspeech nieuw Statenlid Alex de Burger: de Omgevingsvisie

Foto: SP

Vandaag heeft Alex de Burger zijn Maidenspeech gehouden in de Provinciale Staten. Zijn bijdrage gaat over de omgevingsvisie. De omgevingsvisie begint met ‘Wind in de Zeilen’ en op de volgende pagina van het stuk worden de ‘bouwstenen’ hiervoor aangegeven. Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat wijzigingsvoorstellen snel gemaakt kunnen worden en dat zij open staat voor wijzigingen wanneer de situatie dit verlangt.

Lees verder
11 november 2021

Algemene beschouwingen: De gezondheid van de mens is het belangrijkste bezit……

Foto: SP

Deze donderdagavond bespraken de Provinciale Staten van Zeeland de programmabegroting 2022, het huishoudboekje van de Provincie voor de aankomende jaren. Tijdens een lange vergadering gaven de verschillende fracties hun visie op de inkomsten en uitgaven van Zeeland. Zo ook de SP.

Lees verder
17 oktober 2021

Westerscheldetunnel eindelijk tolvrij

Foto: SP

Al jaren strijden de SP en de stichting Zeeland Tolvrij voor een tolvrije Westerscheldetunnel, op straat met handtekeningenacties, lokaal in de diverse gemeenteraden, regionaal in de Provinciale Staten van Zeeland en landelijk in de 2e en 1e kamer.

Lees verder
12 oktober 2021

Gebiedsvisie Veerse Meer

Foto: SP Zeeland

Gebiedsvisie Veerse Meer. De SP vindt dat we de visie vandaag met elkaar moeten vaststellen, met name vanwege wat er nog allemaal in de pijplijn zit en nog bij komt. Er ligt een rol voor de provincie om regie te nemen met betrekking tot de wegen die naar het Veerse Meer leiden. Waterkwaliteit moet een absoluut speerpunt zijn in deze visie.

Lees verder
29 juni 2021

Tolvrije Westerscheldetunnel flinke stap dichterbij

Tolvrije Westerscheldetunnel flinke stap dichterbij. De SP is heel blij. De SP strijdt al sinds de opening van de tunnel om hem tolvrij te maken. Vandaag is er een hele grote stap gezet.

Lees verder
14 mei 2021

SP Vlissingen streeft naar behoud van Poppodium De Piek

Foto: Sjaak Rijkse / SP Vlissingen

De afdeling Vlissingen is een petitie-actie begonnen voor het behoud van poppodium De Piek. Dit nadat enkele vrijwilligers contact hadden gezocht met het Vlissingse bestuur. Ook de voorzitter van de stichting De Piek heeft contact gezocht via de raadsfractie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier