h

Verkiezingen 2023

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Met uw stem kunt u kiezen voor verandering. De SP wil de tweedeling stoppen en mensen meer zekerheid bieden. In de provincie hebben veel te lang de commerciële belangen van grote bedrijven het beleid bepaald. De wensen en de noden van mensen moeten centraal staan. Hoe, dat laten we zien in dit programma, waarin we voorstellen doen voor een eerlijke en sociale politiek. Dat doen we als SP altijd in de praktijk, door samen met de mensen in actie te komen. We betrekken mensen bij de politiek en laten zien dat het ook anders kan.

Tijdens de Statenverkiezingen op 15 maart 2023 kiezen wij als Zeeuwen niet alleen een nieuw provinciebestuur. Indirect kiezen we ook een nieuwe Eerste Kamer. Een stem op de SP vergroot de kans dat we een eind kunnen maken aan het onrechtvaardig regeringsbeleid van de afgelopen jaren.

EEN MOOI ZEELAND VOOR IEDEREEN

Foto: SP

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Met uw stem kunt u kiezen voor verandering. De SP wil de tweedeling stoppen en mensen meer zekerheid bieden. In de provincie hebben veel te lang de commerciële belangen van grote bedrijven het beleid bepaald. De wensen en de noden van mensen moeten centraal staan. Hoe, dat laten we zien in dit programma, waarin we voorstellen doen voor een eerlijke en sociale politiek. Dat doen we als SP altijd in de praktijk, door samen met de mensen in actie te komen. We betrekken mensen bij de politiek en laten zien dat het ook anders kan.

ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA        

 

ENERGIE IS EEN NUTSVOORZIENING

Foto: SP

We willen stimuleren dat mensen bewuster omgaan met energie vanuit respect voor de aarde. De energiecrisis laat pijnlijk zien dat je voor energie en energieprijzen niet afhankelijk moet zijn van de markt, want energie is bij uitstek een nutsvoorziening. Daar ligt een rol voor de Provincie Zeeland, met zeggenschap over de Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). Het is tijd dat de rol van de Provincie Zeeland bij het terugbrengen van energie tot nutsvoorziening groter wordt. Geen markt maar een voorziening, zodat niemand in de kou komt te zitten.

ONZE KANDIDATEN

1. Ger van Unen

Foto: SP

De afgelopen jaren neemt de tweedeling toe en zijn veel dingen overgelaten aan de markt. Het regionale bus- en treinvervoer, energievoorziening, zorg, bouw van betaalbare woningen, alles in handen van commerciële partijen die vooral oog hebben voor de winst en niet voor de mensen. Wij willen samen met de mensen oplossingen bedenken. Als het nodig is slaan we keihard met de vuist op tafel in Den Haag om op te komen voor de belangen van de Zeeuwen.

ONZE KANDIDATENLIJST        

 

ONZE SPEERPUNTEN

DIT HEBBEN WE BEREIKT

Westerscheldetunnel tolvrij

Foto: SP

Lijsttrekker Ger van Unen strijdt al sinds 2005 met de Zeeuwse SP om de Westerscheldetunnel tolvrij te krijgen. ‘Inmiddels hebben we de zekerheid dat dit in 2025 gaat gebeuren. Een mijlpaal. Nu doen allemaal partijen alsof zij hier ook altijd voor waren, maar een lange periode was de SP de enige die zich hier sterk voor maakte’, benadrukt Van Unen. De strijd gaat verder om de tunnel ook voor vrachtverkeer tolvrij te krijgen.

LEES VERDER          

 

NU ONTPOLDEREN NEE!

Foto: SP

De ontpoldering van de Hedwigepolder, waarbij met PFAS vervuild water de polder is binnengelaten, heeft de gemoederen flink bezig gehouden. De SP liep samen met omwonenden voorop in de strijd tegen de lozing van PFAS en het vervuilen van een schone polder. Van Unen: ‘Het Belgische chemiebedrijf 3M gaat in 2025 stoppen met het produceren van PFAS. Wij hebben, samen met anderen, mensen wakker geschud over de gevaren hiervan voor de volksgezondheid’

LEES VERDER          

 

OPENBAAR VERVOER VOOR IEDEREEN

Foto: SP

Ook komt de SP in actie tegen de rampzalige gevolgen van de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Zeeland. Op het kaartje hiernaast ziet u welke lijnen overblijven wanneer de provincie zijn zin krijgt. Van Unen: ‘Ze zijn van plan om alles uit te kleden. Terwijl betrouwbaar OV zo belangrijk is om mensen uit de auto te krijgen. Daarom zeggen wij: een sterke SP is de beste garantie dat er meer wordt geïnvesteerd in het OV.’

LEES VERDER        

U bent hier