h

Nieuws uit 2022

22 juli 2022

Vangnetregeling Openbaar Vervoer

Foto: SP

De SP heeft opnieuw vragen gesteld over het Openbaar Vervoer in Zeeland. Ditmaal over de versoberde vangnetregeling.

Lees verder
5 juli 2022

Afgraven dijk Hedwigepolder opnieuw stilgelegd

Foto: SP

Terwijl Minister voor Natuur en Christianne van der Wal de motie van de SP had ontraden, heeft de Tweede Kamer opnieuw met een ruime meerderheid een motie van de SP aangenomen. Met de motie moeten de werkzaamheden aan de oude zeedijk van de Hedwigepolder opnieuw stilgelegd worden.

Lees verder
26 juni 2022

De SP, boeren en stikstof

Foto: SP

De SP is voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof en het beschermen van onze natuur, maar wij zijn niet tegen boeren. Sterker nog; de SP wil méér boeren. Dat kan als de boer met een kleiner bedrijf ook een fatsoenlijk inkomen heeft. Om dit te bereiken is een enorme schaalverkleining nodig.

Lees verder
25 juni 2022

SP Motie 'Snel een bevolkingsonderzoek' aangenomen

Al bijna een jaar lang pleit de SP voor een bevolkingsonderzoek. Er is een motie aangenomen in Provinciale Staten en in 5 gemeenten, Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Hulst en Sluis, over dit bevolkingsonderzoek. De gedeputeerde vertelde dat dit bij de gemeenten ligt, en dat klopt ook. Maar de GGD heeft het zelf bij de gemeenten weggehaald, zelfs de minister van Volksgezondheid bemoeit zich er nu mee.

Lees verder
24 juni 2022

Algemene Beschouwingen: PFAS, Bevolkingsonderzoek, Openbaar Vervoer, Westerscheldetunnel en stikstof

Foto: SP

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Provinciale Staten op 24 juni 2022 liet SP Statenlid Ger van Unen een paar citaten horen uit een brief die KWF Kankerbestrijding aan de Tweede Kamerfractie van de SP heeft gestuurd:

Lees verder
20 juni 2022

Openbare lezing Westerscheldetunnel tolvrij

Foto: Mart Smit / SP Terneuzen

De Westerscheldetunnel kan tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2025 definitief tolvrij worden. Dat staat in het draaiboek dat in de afgelopen maanden is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Zeeland. In een brief aan Provinciale Staten geeft het provinciebestuur aan in te willen zetten op 2023.

Lees verder

Pagina's

U bent hier