h

Nieuws uit 2012

11 juni 2012

Provincie wil geen betere veiligheid N57 eisen

Het College van Gedeputeerde Staten is niet van plan om aan te dringen bij Rijkswaterstaat Zeeland om maatregelen te nemen op de N57 tussen Goedereede en de grens van Zeeland. Dit schrijven zij in beantwoording op schriftelijke vragen van de SP.

Statenlid Roland van Tilborg, woordvoerder Mobiliteit: 'Het College stelt dat het plaatsen van een middenberm negatieve gevolgen heeft zoals het ontstaan van nieuwe sluiproutes, extra grondgebruik en zeer aanzienlijke kosten. Alsof dat niet opweegt tegen het verminderen van fatale verkeersongelukken!'

Gepubliceerd door d_vdm volgens Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)foto: d_vdm (CC BY-SA 2.0)
Het dagelijks Provinciebestuur geeft aan dat zij terughoudend wil zijn met het afdwingen van fysieke verkeersmaatregelen op niet-Zeeuwse wegen, zelfs als Rijkswaterstaat Zeeland daar het bevoegd gezag over is.

Lees verder
10 juni 2012

OV-chipkaart, the making of...

Op 7 juni hebben actievoerders van ROOD, jong in de SP, gratis OV-jaarkaarten 'uitgedeeld' op het ROC Mortiere, Middelburg. Het ging om een ludieke actie waarbij studenten die nog niet in het bezit zijn van een OV-jaarkaart op de foto konden met een mega-kaart van één bij anderhalve meter. Met een polaroid-fototoestel werd een afdruk gemaakt die de studenten direct meekregen.

Hier ziet u hoe wij de OV-chipkaart hebben gemaakt.

Lees verder
8 juni 2012

SP zet vraagtekens bij jaarrekening Provincie Zeeland

De SP Statenfractie heeft grote vraagtekens bij de uitgaven van de Provincie Zeeland in het afgelopen jaar. Dat stelde fractievoorzitter Ger van Unen vandaag tijdens de behandeling van de jaarstukken 2011 in de Provinciale Staten.

Zeeland hield ruim 10 miljoen euro over op haar huishoudboekje, deels omdat zij teveel ruimte liet in haar begroting. Daarnaast worden sommige risico’s te laag ingeschat volgens de socialisten. De vertrekregeling voor ambtenaren die ouder zijn dan 57 zou weleens flink duurder uit kunnen vallen en de financiële situatie bij Waterdunen, Perkpolder en Zeeland Seaports leiden tot extra zorgen. Het is dan ook maar de vraag of deze 10 miljoen euro niet alsnog nodig is om tegenvallers op te vangen.

Fractievoorzitter Ger van Unen: ‘De uitgaven van afgelopen jaar laten perfect zien waar het hart van de coalitiepartijen ligt. Zij geven maar liefst 94 miljoen euro uit aan asfalt, zelfs als je kijkt naar de ijkpunten is dat nog steeds 11 miljoen teveel.’

‘Die enorme uitgaven staan in schril contrast met de uitgaven op natuur en recreatie, volgens het rapport van Rekenkamer geeft Zeeland maar liefst 13 miljoen minder uit op deze onderdelen, terwijl we er wel het geld voor krijgen. De SP vindt dat een ongelooflijke misser, want toeristen komen echt niet naar Zeeland vanwege de mooie snelwegen en kilometers asfalt. De toekomst van Zeeland ligt juist in de natuur, rust en ruimte.’

Ook is de SP fractie kritisch over het inhuren van externe personeelsleden, maar liefst 16 miljoen euro is hier het afgelopen jaar aan uitgegeven. Het streven om het afgelopen jaar deze kostenpost in te dammen heeft geen resultaat geboekt, het bedrag is gelijk gebleven. Gedeputeerde Van Beveren erkende dit: ‘We gaan ervoor zorgen dat we in de volgende jaarrekening minder geld uitgeven aan externe inhuur, dat beloof ik.’

Ondanks vele opmerkingen van andere partijen over de kwaliteit van de Jaarrekening werd deze met een grote meerderheid aangenomen, alleen de SP en de PvZ stemden tegen. ‘Ik snap dat echt niet, ‘ zegt Ger van Unen. ‘Als je het met de SP eens bent dat de doelstellingen niet helder genoeg beschreven zijn, en dat dit stuk onvoldoende inzicht geeft in het verantwoorden van het Provinciaal beleid, dan kan je er toch niet mee instemmen?’

De coalitiepartijen CDA en zelfs de SGP riepen dat de verantwoording beter moet, dat er een tekortkoming is door niet duidelijk aan te geven waarom een doelstelling niet gehaald is. Coalitiepartij VVD was zelfs blij met de opmerkingen van de SP over de risico’s voor grote financiële projecten.

Ook Gedeputeerde Van Beveren herkende de kritiek over vaag geformuleerde beleidsdoelen. ‘Ik vind wel dat de stukken veel verbeterd zijn, maar we zijn er nog niet. We hebben er ook aandacht voor, ambtenaren moeten veel meer inzetten op concrete sturing.’ Op zich een mooi voornemen, maar had het College dit niet kunnen bedenken voordat ze de jaarstukken vaststelde?

Lees verder
7 juni 2012

ROOD maakt studenten blij met OV-jaarkaart

Vandaag hebben actievoerders van ROOD, jong in de SP, gratis OV-jaarkaarten 'uitgedeeld' op het ROC Mortiere, Middelburg. Het ging om een ludieke actie waarbij studenten die nog niet in het bezit zijn van een OV-jaarkaart op de foto konden met een mega-kaart van één bij anderhalve meter.

Lees verder
18 mei 2012

Provincie beslist te snel over dijk St. Annaland

De Provincie Zeeland moet nog geen besluit nemen over het dichthouden van de onderhoudsweg voor fietsers bij het dijkvak aan St. Annaland. Dat stelt SP Statenlid Jeroen van Dijen in schriftelijke vragen aan het dagelijks Provinciebestuur.Eerder deze maand besloot de Provincie om het dijkvak na de dijkversterking alleen toegankelijk te maken voor wandelaars. Fietsers zouden zorgen voor verstoring van de vogels in de nabij gelegen Krabbenkreek.

Veel Tholenaren, waaronder de dorpsvereniging Sint-Annaland, de watersportvereniging en de gemeente Tholen, zouden echter de komst van een buitendijks fietspad verwelkomen. Zelfs de natuurvereniging staat hier niet negatief tegenover maar doet deze zomer eerst onderzoek naar de mogelijke verstoring voor vogels.

Lees verder
18 mei 2012

Verontrustende signalen over Zeeuwse Jeugdzorg

De SP-fractie in de Provinciale Staten van Zeeland maakt zich grote zorgen over de doorlooptijden in de jeugdzorg. In het onlangs verschenen rapport '(On)verantwoord wachten op Jeugdzorg' wordt duidelijk dat de wachtlijsten ook in Zeeland toenemen.

Zo stonden er in 2010 al vijf kinderen op een wachtlijst, maar in 2011 was dit verdubbeld tot twaalf kinderen. Daarbij komt dat de Provincie in deze periode nog extra budget had vrijgemaakt om de wachtlijsten weg te werken, maar dat is dit jaar gestopt.

Natuurlijk zijn dit relatief lage cijfers, vooral vergeleken met provincies als Noord-Brabant en Gelderland waar honderden kinderen op een wachtlijst staan. Toch maakt fractievoorzitter Ger van Unen zich grote zorgen.

'Wachtlijsten vertellen maar de helft van het verhaal, dat zijn de cijfers die in officiële rapporten staan. De doorlooptijden van het moment dat een kind in beeld is bij de instantie tot aan het moment dat er echt hulp geboden wordt, is veel zorgwekkender. Ik heb inmiddels begrepen dat die periode kan oplopen tot 17 weken, zelfs voor de crisisdienst.'

'Ik was geschokt toen ik dat hoorde,' aldus Van Unen. 'Je zal als kind maar vier maanden moeten wachten terwijl de problemen thuis steeds groter worden.' Toch blijkt dat in sommige situaties zelfs deze 4 maanden maar het topje van de ijsberg is. Zo heeft de SP-fractie onlangs een bericht ontvangen van een jeugdbeschermer die vertelde dat soms zelfs een machtiging voor uithuisplaatsing van de kinderrechter genegeerd wordt omdat er geen opvang is in behandelgroepen of pleeggezinnen.

"Je wordt als jeugdbeschermer of casemanager dan samen met de jongere en ouders uitgenodigd om een hulpverleningscontract te tekenen en zie daar: de hulp is gestart! Maar de jongere woont nog steeds thuis, en na anderhalf jaar is het nut natuurlijk weg van een plaatsing in een groep. Vaak zijn de jongere en de ouders het na anderhalf jaar wachten ook niet meer eens met de uithuisplaatsing. Ik kan dan niet meer uitleggen dat het beter is om alsnog uit huis te gaan. Ook niet aan een kinderrechter." aldus de jeugdbeschermer die liever anoniem wil blijven.

Ger van Unen maakt zich boos om deze omgang met zorgbehoevende jongeren: 'Wachtlijsten worden bewust vermeden door een blaadje op te stellen wat vervolgens jaren in een kast blijft hangen, terwijl een rechter een uitspraak heeft gedaan! Ik krijg stellig de indruk dat dit verhaal niet op zichzelf staat maar onderdeel is van een bureaucratische aanpak om de rapporten zo mooi mogelijk te lijken. Wat mij betreft moeten wij eens goed gaan kijken naar het functioneren van de Jeugdzorg in Zeeland.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier