h

Nieuws uit 2012

24 juni 2012

SP teleurgesteld in kiezersbedrog PvdA

De SP heeft tijdens de Statenvergadering van 22 juni een voorstel ingediend om een gratis OV-jaarkaart voor 16-en 17-jarige MBO-studenten voor elkaar te krijgen. Dit voorstel heeft het niet gehaald. Vooral omdat de PvdA tegenstemde en hiermee hun eigen verkiezingsbeloften verbrak.‘Dit is onbegrijpelijk.’ zegt Roland van Tilborg, woordvoeder mobiliteit. ‘Het lijkt wel of de PvdA gewoon niets wil betekenen voor de minderjarige studenten. Zijn ze soms bang dat ze het hun ‘eigen’ college moeilijk maken? Er staat in het collegeprogramma helemaal niets over deze vorm van openbaar vervoer, dus je verwacht dat elke fractie mag stemmen zoals ze dat in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.’

Lees verder
24 juni 2012

Statenleden gaan 2 maanden op doorbetaald reces

De Provinciale Staten zien niets in het plan van de SP om de vergoeding voor Statenleden te verlagen. Dat bleek vrijdag bij stemming over een motie die de SP had ingediend.Statenlid Jeroen van Dijen: 'In de laatste vergadering voor het zomerreces wilden we vragen om niet langer de vergoeding uit te betalen over de maanden juli en augustus. De vergoeding die de Statenleden ontvangen ( 1079,05 bruto per maand ) zien wij als een compensatie voor het bijwonen van vergaderingen, waardoor je die dag niet kan werken. Tijdens het zomerreces zijn er geen vergaderingen, dus ook geen reden om die vergoeding te blijven ontvangen.'

Lees verder
23 juni 2012

Provincie volgt SP: geen volledige sluiting kanaal door Walcheren

Het dagelijks provinciebestuur komt terug om het voornemen om het kanaal door Walcheren twee maanden af te sluiten voor onderhoud, zo blijkt uit een bericht van de PZC op 22 juni.

Roland van Tilborg reageert verheugd: 'Een sluiting van het kanaal door Walcheren zou betekenen dat lokale ondernemers, die van dit kanaal afhankelijk zijn voor de levering van hun grondstoffen, maar liefst twee maanden zonder aanvoer komen te zitten. In een economisch onzekere tijd kan dat de nekslag betekenen voor de lokale bedrijven.'

Gepubliceerd door  drhenkenstein volgens Attribution-Noncommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)foto: drhenkenstein (CC BY-NC-SA 2.0)
Tijdens de Statenvergadering van 9 maart heeft de SP al mondelinge vragen gesteld over het voornemen om het Kanaal door Walcheren in het voorjaar van 2013 twee maanden te stremmen voor het vaarverkeer. De sluiting zou nodig zijn voor groot onderhoud aan de bruggen.

Lees verder
22 juni 2012

SP: niet bezuinigen maar snijden in 'rechtse hobby's'

De statenfractie van de SP wil niet bezuinigen op sociale, culturele en maatschappelijke organisaties om extra geld vrij te maken voor nieuwe investeringen.

Dat zegt fractievoorzitter Ger van Unen vandaag tijdens de behandeling van de kerntakendiscussie en de daaraan gekoppelde bezuiniging van 6,8 miljoen.

bron: © Omroep Zeeland
'Het College lijkt lukraak instellingen te hebben gekozen waarop bezuinigd wordt. In 2010 heeft de Provincie al een bezuinigingsronde doorgevoerd, toen was er sprake van een kaasschaafmethode; alle instellingen moesten 20% inleveren. Dit keer kiest het College voor een dartbordmethode, lukraak pijltjes gooien en als je getroffen wordt, dan verlies je de helft of de volledige subsidie.'

Lees verder
16 juni 2012

Gemeenten nog niet klaar voor overdracht jeugdzorg

De Zeeuwse gemeenten zijn nog niet klaar om de Jeugdzorg over te nemen, dat antwoordde Gedeputeerde Van Heukelom tijdens de commissievergadering van 14 juni op vragen van de SP.

Op dit moment is de Provincie Zeeland nog het bevoegd gezag voor Bureau Jeugdzorg en hulpverlener Juvent, maar deze taken zullen rond 2015 overgedragen worden aan de gemeenten.

Fractievoorzitter Ger van Unen: 'In het bestuursakkoord wat de landelijke overheid met de provincies en gemeenten heeft afgesproken, staat dat de jeugdzorg dichtbij de mensen georganiseerd moet worden. Op zich is dat een mooi streven, maar dan moet die zorg wel goed geregeld zijn en moet er voldoende budget beschikbaar blijven' aldus Van Unen.

Lees verder
14 juni 2012

SP bezorgd over verscherpt toezicht bij Gereformeerd Jeugdzorg

Tijdens de commissievergadering van 14 juni heeft de SP haar zorgen uitgesproken over de Stichting Gereformeerd Jeugdzorg, die door de Inspectie Jeugdzorg onder verscherpt toezicht is geplaatst.Fractievoorzitter Ger van Unen; 'Wie op internet zoekt naar rapporten van de inspectie over deze instelling ziet dat dit geen losse incidenten zijn. Al in 2005 en 2008 waren er zware misstanden. Er zijn zelfs veroordelingen geweest, gevallen waarbij kinderen onder toezicht van deze stichting stonden en toch niet veilig waren.'

Volgens de brief van de Inspectie Jeugdzorg is zelfs sprake van “aanhoudende tekortkomingen in alle door de Stichting Gereformeerd Jeugdzorg (SGJ) aangeboden vormen van jeugdzorg.” Daarnaast heeft de inspectie ook gekeken naar de verschillende klachten en signalen die zij de afgelopen periode ontving over het functioneren van de SGJ.

Lees verder

Pagina's

U bent hier