h

Nieuws uit 2012

17 april 2012

'Nieuw plan Bleker is weer geen oplossing'

'Het alternatief voor het onderwater zetten van de hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen kan niet rekenen op steun van voor- noch tegenstanders van het oorspronkelijke plan.' Dat concludeert SP-Statenlid Jeroen van Dijen, woordvoerder Ecologie.

Gepubliceerd door hhesterr volgens Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)foto: hhesterr (CC BY-NC-SA 2.0)
'Nog afgezien van de torenhoge kosten is ook in dit voorstel weer de ontpoldering van de Hedwige opgenomen, weliswaar maar 30 procent van de oorspronkelijke plannen maar het blijft nog steeds ontpolderen. Daarmee laat Bleker duidelijk zien dat hij helemaal niets geeft om draagvlak in Zeeland of de tekst in het regeerakkoord.'

Al in 2005 stemde de SP tegen de Scheldeverdragen omdat daarin een onterechte koppeling was opgenomen tussen de verdieping van de Westerschelde en ontpoldering van grond in Zeeland. Sindsdien verzet de SP zich tegen de uitvoering van dit verdrag.

Lees verder
15 april 2012

'Borssele 2 Nee' gaat op non-actief wegens succes

Afgelopen vrijdag is het Zeeuws actiecomité Borssele 2 Nee voor de laatste keer bij elkaar gekomen.

In mei 2010 hebben de Zeeuwse afdelingen van de SP het comité opgericht om met een breed platform tegen de nieuwe kerncentrale te strijden. Het comité heeft in deze twee jaar ruim 30 acties gevoerd, variërend van demonstraties tot informatiebijeenkomsten en filmavonden.'Omdat de energiebedrijven Delta, RWE en EDF hun plannen voor jaren in de ijskast hebben gezet is er geen directe oorzaak meer om actie te voeren,' zegt Petroesjka Sterk, secretaris van het actiecomité. 'Zolang er nog in Nederland een enorm energie-overschot is moet je ook helemaal geen nieuwe kolen- of kerncentrales bouwen.'

Het comité is niet bang dat Delta de plannen weer snel uit de ijskast zal trekken. 'Volgens de deskundigen blijft Nederland nog met een overschot aan energie zitten tot na 2040, tegen die tijd moeten we gewoon zorgen dat we dat gat kunnen opvullen met duurzame energie. Die kans willen wij nu met beide handen grijpen!'

Lees verder
7 april 2012

Hoogleraar Elzinga: 'College overtreedt de Provinciewet'

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op twee punten de Provinciewet overtreden bij het treffen van een ontslagregeling voor ambtenaren die ouder zijn dan 57 jaar. Dat zegt hoogleraar Staatsrecht Douwe Jan Elzinga in een advies wat de SP, samen met D66, Groenlinks en Partij voor Zeeland, heeft aangevraagd.

Volgens professor Elzinga had het college veel eerder de Provinciale Staten moeten betrekken bij onderhandelingen voor deze regeling. 'Een vertrekregeling voor 150 formatieplaatsen, met daaraan verbonden een fiscale boete en een geheel gewijzigde opzet van de ambtelijke dienst zijn zo ingrijpend voor de provinciale organisatie dat deze vanzelfsprekend vallen onder de reikwijdte van art. 167 lid 2 Provinciewet.'Ger van Unen, fractievoorzitter SP; 'Als Provinciale Staten worden wij volledig gepasseerd. Het College beweert dat zij ons pas kon informeren nadat zij een besluit hadden genomen. Maar professor Elzinga schrijft heel duidelijk dat het College geen definitief besluit hoefde te nemen, het is zelfs gebruikelijk om een voorbehoud op te nemen dat de Provinciale Staten eerst akkoord moeten gaan. Toch heeft het College dat bewust niet gedaan waardoor wij nu voor een voldongen feit staan.'

Lees verder
30 maart 2012

Ook topinkomens bij ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen

Vorige week publiceerde vakbond Abvakabo FNV de Actiz50, een lijst met de 50 grootste verdieners in de ouderenzorg, genoemd naar de organisatie van zorgondernemers Actiz.

In deze lijst, een variant op de bekende Quote500, komen maar liefst 3 bestuurders van ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen voor. Zo neemt Joep Paulides een 16e plaats met een inkomen van 211.891, zijn maatje Arnold Schelfhout grijpt net iets meer: 216.274 euro, goed voor een 11e plek.

De voorzitter van de Raad van Bestuur spant de kroon, met 241.506 euro is zijn salaris goed voor de 4e plek in de graaiers-top50. Daarnaast ontvingen de heren Paulides en Rademacher nog een dienstauto met een cataloguswaarde van respectievelijk 41 en 52 duizend euro.

Fractievoorzitter Ger van Unen; 'De SP maakt zich al een tijd zorgen over de graai-cultuur bij het ADRZ, maar nu blijkt dat ze onder de Westerschelde ook geen lieverdjes zijn. Terwijl ZorgSaam al in financieel zwaar weer zit, vorig jaar bleek dat het ziekenhuis de grootste stijger in Nederland was op het gebied van bedrijfslasten. Ik kan alleen maar hopen dat dit niet komt door de belachelijk hoge salarissen die de heren aan zichzelf geven.'

'We hebben het voorbije jaar al vaker schriftelijke vragen ingediend over de salarissen aan de top van de zorg, maar het college antwoord daarop steevast dat zij er niets over te zeggen hebben. Een gelegenheidsargument blijkt nu, want het college gaat ook niet over de verhuizing van het ROC maar trekt er toch geld voor uit!' aldus Van Unen.

'Ik hoop dan ook dat het college de moed heeft om dergelijke topinkomens scherp te veroordelen, want verwijten richting de politiek als zakkenvullers & baantjestoeschuivers zouden best weleens gevoed kunnen worden doordat de Zeeuwse politiek te weinig afstand neemt van dergelijke gedragingen.'

Lees verder
29 maart 2012

Opheldering over beveiliging sluizen en gemalen

De SP fractie heeft vandaag een open brief gestuurd aan de Veiligheidsregio Zeeland. Aanleiding was de berichtgeving in EenVandaag over slecht beveiligde sluizen, pompen en gemalen waaronder in Zeeland.

Roland van Tilborg; 'De reportage van EenVandaag liet zien dat het kinderlijk eenvoudig is om met wat zoekopdrachten in Google te zoeken naar onbeveiligde systemen in Zeeland, waarachter de bediening van gemalen tevoorschijn kwamen.""In sommige gevallen was het zelfs mogelijk om met één muisklik het systemen te ontregelen, valse signalen door te geven en ervoor te zorgen dat de beheerders geen toegang tot het systeem meer hadden. De SP heeft de beelden van EenVandaag getest in de praktijk en we waren met stomheid geslagen door het resultaat."

Lees verder
26 maart 2012

'Coalitie wil onnodig met onderwijs-geld strooien'

De SP Statenfractie heeft grote vraagtekens bij het collegevoorstel om 500.000 euro bij te dragen aan de verhuizing van het ROC hoofdkantoor naar Terneuzen.

Dat zegt woordvoerder Roland van Tilborg; 'Door deze verhuizing komt er geen student of opleiding bij in Zeeuws Vlaanderen, het is geen toename maar een verplaatsing van de werkgelegenheid.''Als je dan extra geld wil verstrekken aan het ROC, dan lijkt het me veel verstandiger om dat geld te investeren in de opleidingen. Maar het lijkt er sterk op dat het ROC voldoende in staat is om zelf de broek op te houden, de noodzaak tot een financiële bijdrage ontgaat me dus volledig.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier