h

Nieuws uit 2012

25 maart 2012

SP verbijsterd over vertrekregeling Boerma

De SP Statenfractie van Zeeland heeft met verbijstering kennis genomen van de vertrekregeling die de Raad van Commissarissen van energiebedrijf Delta heeft getroffen met voormalig directeur Boerma.

Fractievoorzitter Ger van Unen; 'Het is gewoon schandalig dat een directeur die Zeeland een onrendabele kerncentrale probeerde aan te smeren ruim 7,5 ton meekrijgt bij zijn ontslag en nog een bonus van een ton erbovenop ook. Volledig betaald door de klanten van Delta. Ook krijgt meneer Boerma nog eens vier ton omdat hij tot aan 2014 het bedrijf nog adviezen geeft, dat is helemaal belachelijk! Hebben ze bij Delta dan voor niets een interim-directeur aangenomen?'De SP pleit ervoor om via de provincie als grootste aandeelhouder een oproep te doen aan Boerma om af te zien van deze beloning voor ondermaatse prestaties en dwingende afspraken te maken met Delta over het salarisgebouw.

'Blijkbaar kunnen ze het zelf niet fatsoenlijk regelen, dus dan moet de Provincie ingrijpen.' zegt Van Unen. 'Terwijl sommige energiebedrijven laten zien dat het ook anders kan, zo verdienen de directeuren van Greenchoice 80.000 euro op jaarbasis, een mooi bedrag voor een goede baan.'

Inmiddels heeft de SP schriftelijke vragen ingediend bij het dagelijks provinciebestuur. Verder willen de socialisten dat bij de aanstelling van een nieuwe directeur per 1 juni, een sober dienstverband wordt aangegaan waarbij torenhoge bedragen en standaard enorme bonussen tot het verleden behoren. 'Wij denken dat je voor een soortgelijk bedrag van 80.000 euro met gemak een nieuwe directeur voor Delta kan vinden, het is immers crisis en dan past behoudenheid beter dan exorbitante salarissen.' aldus Van Unen.


Lees verder
25 maart 2012

College: ‘We doen niets aan topinkomens in de zorg’

Het college van Gedeputeerde Staten wil geen oordeel vormen over de bedragen die het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis aan de top van haar bestuur geeft. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de SP.

Gepubliceerd door aranjuez1404 volgens Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)foto: aranjuez1404 (CC BY-NC-ND 2.0)
Fractievoorzitter Ger van Unen; 'Het college verschuilt zich achter de redenering dat de Provincie niet over de arbeidscontracten gaat en geen mening heeft over de wachtgeldregeling met Zomers. Toch zijn dat twee compleet verschillende dingen, ook al kunnen we die contracten niet aanpassen, dan nog kan de Provincie een duidelijk afkeurend signaal afgeven. Bovendien heeft de Provincie de visie opgesteld waarin zij zelf zegt dat ze een “inspirerende rol” heeft, maar vervolgens doet ze daar dus helemaal niets mee.'

De SP stelt al langere tijd kritische vraagtekens bij de salarissen en wachtgeldregelingen van het ADRZ. Zo heeft de fractie in 2011 tot driemaal toe schriftelijke vragen gesteld en dankzij een motie van de SP in 2010 heeft de Provincie een brief gestuurd aan het ziekenhuis waarin zij de hoge salarissen afkeurt.

Lees verder
23 maart 2012

'Provincie moet Thermphos steviger aanpakken'

De SP-fractie is verontwaardigd over de milde aanpak van Thermphos door de Provincie. Dat zei Statenlid Jeroen van Dijen vandaag tijdens de commissie Ruimte, Ecologie en Water.

'Sinds de nieuwe vergunning een jaar geleden van kracht werd, tel ik maar liefst 36 overtredingen op de milieuvergunning. Dat is nog exclusief de overtredingen op uitstoot via het oppervlaktewater en overtredingen op de veiligheidsvoorschriften.'

bron: © Z2.nl
'Toch blijft de Provincie inzetten op dwangsommen, maar na 36 overtredingen moet je je toch gaan afvragen of dat nog een effectief middel is. Ik kan het in ieder geval niet meer aan de Zeeuwen uitleggen.'

Lees verder
18 maart 2012

'College informeert te laat en onvolledig'

Het college van Gedeputeerde Staten informeert te laat en onvolledig. Dat schrijft de volledige oppositie, op de ChristenUnie na, in een gezamenlijk persbericht vandaag. Reden is de onlangs aangekondigde vertrekregeling voor ambtenaren die 57 jaar of ouder zijn.

bron: © Omroep Zeeland
Ger van Unen, fractievoorzitter SP; 'Als Provinciale Staten worden wij volledig gepasseerd. Het College heeft achter de schermen allemaal plannetjes uitgebroed en wij moeten via de pers horen dat ambtenaren tussen de 57 en 65 jaar een vertrekregeling krijgen aangeboden.'

De Staten zijn over de reorganisatie voor het eerst geïnformeerd in de commissievergadering van februari 2012. Ondanks het feit dat er toen reeds werd onderhandeld over de 57+ maatregel werd daar met geen woord over gerept. Een miljoenen vergende operatie was in feite al voltooid.

Lees verder
17 maart 2012

Laat kwetsbaar Nederland niet vallen!

De bezuinigingsplannen van het kabinet zijn voor veel mensen met een arbeidsbeperking een hard gelag.

Als we het kabinet zijn gang laten gaan verdwijnen er 70.000 banen in de Sociale Werkvoorziening, wordt de Wajong uitgekleed en worden alle uitkeringen aanzienlijk verlaagd.

Honderdduizenden mensen dreigen in armoede te vervallen. Daarom is er op 22 maart een massale actie van 12.00 tot 14.00 uur op het Malieveld in Den Haag.

De vakbonden roepen iedereen op om mee te gaan, meld je voor gratis busvervoer aan bij: laatzenietvallen@bg.fnv.nl of kijk op de website www.laatzenietvallen.nl.

Lees verder
14 maart 2012

Provincie laat 65-plussers in de kou staan

Tijdens de Statenvergadering van 9 maart 2012 heeft de SP fractie een motie ingediend om de proef met gratis openbaar vervoer voor Zeeuws-Vlaamse 65-plussers te verlengen tot aan 2015.

foto: © Omroep Zeeland

De SP is een voorstander van gratis openbaar vervoer, om de alternatieven voor de auto zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarnaast zijn veel Zeeuwen afhankelijk van het openbaar vervoer, maar lang niet iedereen kan het zich veroorloven om dagelijks grote afstanden te reizen.

Roland van Tilborg, woordvoerder mobiliteit; 'De proef in Zeeuws-Vlaanderen is een groot succes, uit onderzoek van de Provincie blijkt dat drie-kwart van de 65-plussers nu meer gebruik maakt van het openbaar vervoer en zestig procent van de gebruikers zegt dat zij nu vaker buitenshuis komen.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier